Súťaž Meet and Code

Ako novinka pre tento rok, iniciatíva Meet and Code ocení najlepšie príklady podujatí a priblíži ich aktivity širšiemu publiku. Ceny sa budú udeľovať v týchto troch kategóriách:

  • Kick and Code

    Podujatia Meet and Code, ktoré sa buď pokúšajú vyriešiť problémy súvisiace s futbalom pomocou informačných technológií, alebo futbal využívajú ako tému pre cieľovú skupinu a pomocou futbalu deti a mládež približujú ku svetu kódovania a IT.

  • Inovácie (Innovation)

    Podujatia Meet and Code, ktoré buď vyvíjajú a podporujú tvorivé metódy vyučovania a/alebo skúmajú aktuálne IT/digitálne témy. Hľadáme podujatia, ktoré sú inovatívne vo svojich spôsoboch oslovenia cieľovej skupiny a spájajú ju s témami, ktoré súvisia s informačnými technológiami, ako aj podujatia, ktoré vyzdvihujú trendy, budúce smerovanie a technológie ako napríklad IoT, Blockchain, AI, 3D tlač atď.

  • Rôznorodosť (Diversity)

    Podujatia Meet and Code, ktoré používajú informačné technológie alebo iné digitálne témy na riešenie a zníženie nerovností v komunite alebo všeobecne v spoločnosti. Hľadáme také podujatia, ktoré zvyšujú rovnaké príležitosti, podporujú toleranciu a odstraňujú nerovnosti založené na pohlaví, rase, náboženstve, zdravotnom postihnutí, sociálnom a ekonomickom stave atď.

V každej kategórii bude celoeurópsky ocenených päť podujatí a dvaja zástupcovia každej ocenenej organizácie budú pozvaní na dvojdňové záverečné podujatie v sídle spoločnosti SAP vo Walldorfe v Nemecku. Navyše, celkový víťaz v každej kategórii dostane finančnú odmenu vo výške 2 500 eur.

Ako sa môžete zúčastniť

Každá charitatívna a nezisková organizácia, ktorá zrealizuje podujatie financované prostredníctvom iniciatívy Meet and Code, je oprávnená zapojiť sa do súťaže Meet and Code. Musíte si len vybrať, v ktorej z kategórií budete chcieť súťažiť. Ak sa chcete zúčastniť, vyberte si pri prihlasovaní vášho podujatia príslušnú kategóriu. Ale aj návrhy na podujatia, ktoré sa nedajú zaradiť do žiadnej zo súťažných kategórií, môžu žiadať o finančnú podporu na realizáciu.