Newsletter
Apply for Awards

Програмирањето може да биде забавно

NCRIPU

Beschreibung Овој настан се планира да биде во вид на работилница за програмирање, со учениците од III одделение 3 одделение од ОУ „Св. Климент Охридски“ од Битола. Истите ќе се одржат во проесториите на Факултетот за информатички и комуникациски технологии. Работилницата ќе ја реализираат професори од ФИКТ. работилницата се состои од 4 целини и тоа:
- Што е програмирање и алгоритам
- Што е програма
- Како да се напише програма
- Каде се пишува програмата
За наведените целини има прилагодени вежби на возраста на учениците каде што учениците ќе имаат можност да програмираат геометриски тела, да креираат едноставни алгоритми со ситуации од секојдневниот живот и од наставните предмети кои ги учат и да ги разгледаат основните апликации за програмирање.Veranstaltungsort

Altersgruppe 8 - 9

Schwierigkeitsgrad

Typ Offline-Event

Datum 09.10.2019    10:30 - 12:30

Adresse Факултет за информатички и комуникациски технологии, Бул. Партизанска бб (комплекс касарни)
7000 Битола

Max. Teilnehmerzahl 27 Ihr möchtet am Event teilnehmen? Dann kontaktiert bitte den unten genannten Ansprechpartner.

Die Teilnahme ist kostenlos.


Kontakt NCRIPU Website: https://www.fikt.uklo.edu.mk/
E-Mail des Ansprechpartners: monikamarkovsk34@gmail.com

Auf Social Media teilen