Newsletter
Apply for Awards

Programimi eshte edhe per vajzat

DEMOKRACIA PLUS

Description Gjatë Javës së Programimit dhe si pjesë e nismës , takimit dhe programimi, do të organizojë veprimtarinë "Vajzat në kod" .Kohezgjatja do të zgjasë 1 ditë dhe 20 vajza do të trainohen.
Gjatë ngjarjes vajza të moshës 15 deri në 18 vjeç. do të mësojnë të krijojnë lojërat e tyre dhe faqet e tyre me ndihmën e profesorit Burim Rexhepi me çmime të shumta në garat e programimit kombëtar dhe ndërkombëtar. Ai gjithashtu krijoi një stil të veçantë trajnimi për nxenesit ku me shembullin e tij personal, dëshiron të provojë dhe motivojë më shumë vajza të provojnë të ashtuquajturat. "Programim", me këtë ngjarje, ne synojmë të bëjmë një hap të vogël për të kapërcyer stereotipet tek vajzat dhe te dine me shume per zhvillimin e programimit dhe motivimit ne te ardhmen ne IT.


Tranche d'âge 15 - 18

Niveau

Type Événement en ligne

Date 17.10.2019    10:30 - 16:00

Participants max. 20 Vous voulez participer ? Veuillez contacter notre responsable local.

La participation est gratuite


Contact DEMOKRACIA PLUS Site web: http://saraj.edu.mk/
Adresse e-mail du contact: buli_1989@tomail.com

Partager sur les réseaux sociaux