Newsletter

C z plusem

Stowarzyszenia Rady Rodziców I LO w Lublinie

Description Stawiamy na zadania !
Chcemy zachęcić uczniów do wyrażenia swoich myśli poprzez C++. Każdy gorzej lub lepiej potrafiłby poradzić sobie z takimi zadaniami jak "zaszyfrowanie wiadomości" czy "wydawanie monet w sklepie". Kiedy jednak musielibyśmy posłużyć się innym językiem, a w tym przypadku językiem programowania to zadanie nie jest już takie łatwe.
Chcemy wskazać drogę i pokazać jak nauczyć maszynę wykonywania poleceń. Zwrócić uwagę na to, że ona nie myśli i musimy przewidzieć wszystkie możliwe niepowodzenia. To zadanie nie proste ale możliwe i ciekawe do wykonania. Chodzi nam w nim o zmianę podejścia i myślenia. Chcemy nauczyć myślenia logarytmicznego i zacząć sprawnie programować dlatego uważamy, że nasze zajęcia będą inne.
Nasz kod jest ważny ale nie ważniejszy od drogi jaką pokonamy.
Całe wydarzenie chcemy zorganizować w grupie, która już ma doświadczenie w języku C++ tzn. zna podstawy składni i potrafi uruchomić podstawowy program.


Tranche d'âge 16 - 18

Niveau

Type Événement en ligne

Date 05.10.2020    13:30 - 14:30
05.10.2020    14:30 - 15:00

Participants max. 30 Vous voulez participer ? Veuillez contacter notre responsable local.

La participation est gratuite
Les prix Meet and Code Pas de participation

Contact Stowarzyszenia Rady Rodziców I LO w Lublinie Site web: https://lo1.lublin.eu/
Adresse e-mail du contact: bpiwoni@lo1.lublin.eu

Partager sur les réseaux sociaux