SCRATCH FUTBAL CUP 2018

Združenie rodičov pri 2. ZŠ v Leviciach

Beschrijving Deti vo veku 8 - 12 rokov sa zúčastnia programovacej noci zameranej na programovanie v prostredí scratch, ktorú pripravilo RZ pri II. ZŠ v Leviciach pre širokú verejnosť. Téma programovania je futbal, keďže sme športová škola zameraná na futbal, spolupracujúca aj s FK Slovan Levice. Deti budú tvoriť jednoduché programy - napr. futbalový zápas, kopanie 11 na bránu, rôzne herné situácie ako prihrávanie lôpt počas zápasu. Účastníci sa naučia tvorbu základných algoritmov, cyklus, podmienku a premennú. Postupne budú vytvárať zložitejšie projekty. Najlepšie projekty vyhodnotí odborná porota tvorená z účiteľov INF predmetov na II. Základnej škole v Leviciach a zverejní ich na webovej stránke školy. Podujatie bude dokumentované fotografiami, krátkym videom publikovaným na webovom sídle školy, sociálnych sieťach, školskom časopise a rádiu. Informácie o podujatí budeme šíriť aj v miestnych médiach - lokálne noviny a lokálna televízia. Na podujatí bude účastníkom ponúknuté malé občerstvenie (pitný režim). Po realizácii spracujeme propagačné materiály o realizovanom projekte, ktoré budú distribuované napr. počas dňa otvorených dverí a pod.


Locatie

Leeftijdsgroep 8 - 12

Moeilijkheidsgraad

Type Offline-Event

Datum 09.10.2018    17:00 - 21:00

Adres Ul. sv. Michala 42
93401 Levice

Max. aantal deelnemers 30 Wilt u deelnemen? Contacteer onze lokale contactpersoon.

Participation is free.
Meet and Code Award award.soccer-and-coding

Contact Združenie rodičov pri 2. ZŠ v Leviciach Website: https://2zs.edupage.org/
e-mailadres van contactpersoon: skola@zssvmichalalv.edu.sk

Deel op Sociale Media