Nieuwsbrief

Počnimo programirati

Međimurski Informatički Klub

Beschrijving Online radionica u kojoj će učenici naučiti osnove programiranja i rješavanja problema pomoću programskog jezika C++. Usvojit će neke osnovne koncepte kao što su programski kod, kompajler, izvršna datoteka, osnovni tipovi podataka, ulaz i izlaz te grananje. Svi će se pojmovi i koncepti pokazati na konkretnim problemskim situacijama tako da djeca vide i primjenu. Radionica je namijenjena učenicima viših razreda osnovne škole te srednjoškolcima. Za sudjelovanje nije potrebno predznanje. Radionica će se odvijati interaktivno online preko Microsoft Teams alata.

Leeftijdsgroep 13 - 19

Moeilijkheidsgraad

Type Online-Event

Datum 22.10.2020    19:00 - 21:00

Max. aantal deelnemers 30 Wilt u deelnemen? Contacteer onze lokale contactpersoon.

Participation is free.
Meet and Code Award Code for the Planet

Contact Međimurski Informatički Klub Website: http://mik.hr/
e-mailadres van contactpersoon: info@mik.hr

Deel op Sociale Media