Newsletter

Наградата на "Запознайте се и Програмирайте"

Наградите „Запознайте се и програмирайте" се дават за да отличим на най-добрите и оригинални идеи. По този начин ще стимулираме и други участници да проявят в максимална степен творчество и иновация, тъй като дигиталното обучение е толкова важно за нас. Ще отличим най-добрите идеи в следните категории.

Как да участвам в конкурса за Наградите през 2020?

 

Стъпка 1: Регистрация 

Всяко одобрено събитие по програмата може да участва в конкурса за наградите. Когато подавате събитие, може да изберете една от петте категории, която съответсва най-добре на вашето събитие. 

Registration is closed

 

Стъпка 2: Избор на Журито  

След подбора на най-добрите събития във всяка категория от местния партньор на ТехСуп /За България - ФРГИ/, журито внимателно ще избере тримата финалисти за всяка от петте категории по съответните критврии. Победителите във всяка категория ще бъдат уповестени в уикенда за награждаване. 

Покана за Уикенда за Награждаване и връчване на наградите 

Най-добрите три събития от всяка категория са финалистите на Наградите "Запознайте се и Програмирайте" 2020. Двама представители на организацията с нестопанска цел, която е организирала съответното събитие, ще бъдат поканени на уикенда за награждаване. Уикендът за награждаване ще се проведе в началото на 2021 г. в Европа. Петте печеливши събития ще получат парични награди в размер на 2 000 евро. . 

Категории

Категории на Наградите „Запознайте се и програмирайте“

Петте категории на „Запознайте се и програмирайте“ през 2020 са обвързани с Цели за Устойчиво Развитие (ЦУР). „Запознайте се и програмирайте" търси идеи, които ще допринесат за постигането на тези цели, като ги съчетаят с развитие на ИТ умения и умения за програмиране.

Girls do IT! (и момичетата програмират!)

Темата за равните възможности и равенството на половете играе важна роля в съвременното общество. Тази категория цели да преодолее съществуващите различия между половете в областта на ИТ и програмирането. Търсим креативни идеи, които разчупват стереотипите и дават равни възможности на момичетата да програмират. Събитията в тази категория биха могли например да се съсредоточат върху удоволствието и забавлението при програмирането, особено сред момичетата, като в същото време се включват родителите в подкрепа на информираността за развенчаване митовете свързани с половете и техническото обучение.

Diversity (многообразие)

Ангажираността към многообразието е от решаващо значение за индивидуалния и организационен успех. Чрез възприемането на различни гледни точки ставаме по-силни, благодарение на комбинацията от култура, религиозен и етнически произход, възраст, пол, сексуална ориентация и полова идентичност или изразяване. В категорията „Многообразие“ ние търсим най-добрите идеи за събития, които да вдъхновят децата и младите хора не само за ИТ и програмиране, но също така и за един свят с равни възможности и толерантност. Тези събития може да са фокусирани върху използването на ИТ за хора със зрителни и слухови разстройства.

 

Code for the Planet (код за планетата)

Знаете ли, че можете да следите пчелите с помощта на модерната технология? Ние търсим идеи за хакатони, забавни вечери на програмирането или други събития, които съчетават програмиране и действия за защита на планетата. Всички подобни събития, които допринасят за повишаване на информираността относно изменението на климата са ценен принос към 13-та цел за устойчиво развитие. Събития в тази категория например може да са насочени към измерване на замърсяването на въздуха или към инструменти за енергийна ефективност.

.

Community (програмирането в полза на местната общност)

Местната общност е основата за местно развитие. Събитията от тази категория трябва да са съобразени с местните специфики и обичаи и да отчитат специфичните нужди на общността. Събитията трябва да сближават хората с еднакви цели, интереси и местоживеене, така че да „се запознаят и програмират" заедно! Събитията в тази категория например може да са насочени към разработване на платформа за вашия квартал.

 

Code for Europe / Код за Европа

Съвместната работа е изключително важна особено когато става въпрос за преодоляване на трудностите и предизвикателствата, породени от цифровизацията на ЕС. Тясно свързана с целта на ООН за устойчиво развитие (ЦУР) #17, тази категория има за цел да постави началото на трансгранично сътрудничество между компаниите и да обедини деца с различен произход и място чрез събитията от инициативата „Запознайте се и Програмирайте“. Събитията в тази категория включват; безопасно и отговорно използване на медиите в интернет, като разглежда начините, по които можем да съберем децата и младежите с различна националност, да се борим с дезинформацията и фалшивите новини, както и да търсим творчески решения, които да ни помогнат да се справим с дигиталните предизвикателства в ЕС.

Жури 2020

Barbora Buhnova

Associate Professor and Vice-Dean at Masaryk University (MU)

Barbora (in short Bara) is an Associate Professor and Vice-Dean at Masaryk University (MU), Faculty of Informatics (FI MU) in Brno, Czech Republic. Following her research career in Germany and Australia, she now leads multiple research teams at the Faculty of Informatics MU and Czech CyberCrime Centre of Excellence C4e.

Next to her academic activities, she is passionate about tech education and being a Co-Founding and Governing Board member of Czechitas, a non-profit organization aiming at making IT skills more accessible to youth and women (with over 30,000 graduates).

Bara is a member of multiple initiatives engaging more women in tech, such as Informatics Europe working group: Women in Informatics Research and Education (WIRE), and EUGAIN: European Network for Gender Balance in Informatics, which reach across the European continent. Furthermore, she is a devoted speaker and author of multiple research studies on gender-sensitive tech education.

Bara was inspired to become a Meet and Code jury member because she enjoys seeing new talent in tech and making sure everyone feels encouraged to give it a try. She is not only inspired by great ideas, but the actual idea-makers.

Клеменс Фреде

Клеменс Фреде

Ръководител на бизнес развитие и член на Управителния съвет Haus des Stiftens gGmbH, Мюнхен

Клеменс Фреде систематично създава бизнес единицата "Корпоративна отговорност и НПО" в Haus des Stiftens gGmbH от 2008 г. насам - в сътрудничество с повече от 100 партньори, над 80 000 организации с нестопанска цел, които вече се поддържат чрез цифрови платформи и програми. Работи в тясно сътрудничество с ключови играчи в ИТ индустрията и има дългогодишен опит в неправителствения сектор. Клеменс Фреде е роден в Равенсбург през 1978 г. учил социология и политология в Майнц. Той е женен и има две деца.

Gabi Zedlmayer

Board Advisor and former VP & Chief Progress Officer at HP and Hewlett Packard Enterprise

Gabi Zedlmayer is an award-winning social innovator who has worked with numerous global organizations to solve social and environmental issues in collaboration with non-profit organizations, governments, customers, and partners. She is also exploring how technology is changing how we live and work and is advising companies on how to implement critical strategies to successfully compete in the digital world. In her last corporate role, she served as Chief Progress Officer for Hewlett Packard Enterprise with worldwide responsibility.

Gabi is currently Advisor to the University of People, Georgia State University, and a member of the “Hochschulrat” at the University of Bayreuth. She also serves on the Board of MS. AI Nemes Ventures and is a member of the prestigious Münchner Kreis. Previous Board roles include the HP and Hewlett Packard Enterprise Board Germany, Junior Achievement (JA) Europe, EU commission e-Skills Leadership Board, and the World Economic Forum (WEF) Global Agenda Council of Social Innovation.

As a Meet and Code jury member, Gabi is looking forward to being inspired by the great ideas submitted by NPOs across Europe.

Маркъс Рихтер

Др. Маркус Рихтер

Държавен секретар в германското федерално министерство на вътрешните работи, строителството и общността към федералното правителство, и федерален правителствен комисар по информационните технологии, Берлин  

Др. Маркъс Рихтер е роден в Мюнстер/Вестфалия през 1976. Има две деца.

След като учи право в Университета в Мюнстер, той получава доктората си степен през 2003 г. и завършва практическото си юридическо обучение в Окръжния съд в Хам с втори държавен изпит по право една година по-късно. От 2005 г. д-р Маркус Рихтер заема няколко позиции във Федералната служба за миграция и бежанци (BAMF). Там той отговаря за човешките ресурси, организацията, кабинета на президента и политически въпроси, свързани с интеграцията и миграцията. През 2014 г. е назначен за началник на отдел "ИТ" във Федералната администрация. От 2015 г. се завръща във Федералната служба за миграция и бежанци като ръководител на генерална дирекция "Инфраструктура и информационни системи" и става заместник-председател на службата през 2018 г. От 1 май 2020 г. д-р Маркус Рич е Държавен секретар в германското федерално министерство на вътрешните работи, строителството и общността и Федерален Комисар за ИТ.

Анна Сиеничка

Анна Сиеничка

Вице Президент на ТехСуп Европа, Варшава

Анна Сиеничка отговаря за стратегическата посока на ТехСуп в Европа. Тя ръководи развитието на Европейската мрежа на ТехСуп. Мрежата се състои от 61 организации изграждащи капацитет на НПО сектора, които действат в 44 държави и обслужват над 1 100,000 регистрирани НПО. Нейните отговорности включват развитие и окрупняване на технологии за социални цели през мрежата в региона. Ана има две дипломи за висше образование по право и икономика. Член е на администрацията на Доналд Туск. 

Meet and Code Awards Virtual Gala in May 2020