„Математика со компјутер“

NCRIPU

Описание Овој настан ќе биде организиран во вид на натпревар за учениците од III одделение од ОУ „Св. Климент Охридски“ од Битола. Натпреварот ќе биде во просториите на Факултетот за информатички и комуникациски техниологии. Истиот ќе го водат професорите, а учениците ќе бидат поделени во групи под менторство на студенти. Комисија ќе бидат 3 студенти и наставничките. Учениците ќе имаат за задача на направат програма која ќе опфаќа едноставни математички операции.
Победник ќе биде една од групите и ќе добие симболична награда.
Целта на натпреварот е учениците да изведуваат едноставни математички операции со компјутер, користејчи го програмирањето.Местоположение

Възрастова група 8 - 9

Трудност

Вид Офлайн събитие

Дата 16.10.2019    10:00 - 13:00

Адрес О.У „Св. Климент Охридски, ул. Димче Лахчански бб
7000 Битола

Макс. брой участници 30 Искате да участвате? Моля свържете се с лицето за контакти.

Участието е безплатно
Награда Запознайте се и програмирайте Diversity (многообразие)

Контакт NCRIPU Уеб-страница: http://ousvklimentohridskibt.weebly.com/
Електронна поща на лице за контакт: monikamarkovsk34@gmail.com

Споделяне в социални медии