Newsletter

Kódovanie pre planétu

Learn2Code o.z.

Описание Programujeme: Separuj! The Game
S deťmi budeme pracovať v prostredí Scratch. Naprogramujeme hru Separuj! The Game.
Hra zábavnou formou predstavuje problematiku separovania odpadu.
Popis hry:
• Vygenerujeme postavu s náhodným kostýmom odpadu.
• Po obrazovke rozmiestnime postavy s motívom rôznych odpadkových kontajnerov (papier, plasty, sklo, zmesový odpad, bioodpad, elektroodpad a kovy).
• Cieľom hráča je separovať smeti do kontajnera.
• Ak upustí smeti na zem, tak sa mu vrátia do ruky. Dostane pokyn, že odpad musí vyhodiť do správneho kontajnera.
• Ak zahodí smeti do nesprávneho kontajnera, stráca víťazné body.
• V hre odpočítavame čas, počas ktorého musím hráč nahrať čo najviac bodov správnym separovaním.

Pre deti vopred pripravíme hry podľa známych hier ako Food drop, Pokémon Go alebo Pandemic. Tematické zameranie týchto hier zmeníme na environmentálne témy.

BONUS:
- Kahoot kvízy:
Pomocou aplikácie Kahoot budeme riešiť kvízy.
Každý žiak sa môže pripojiť pomocou svojho smartfónu alebo počítača.
- Interaktívne aktivity
Na interakciu so žiakmi využijeme Google dokumenty a virtuálnu tabuľu.
Do digitálnej podoby spracujeme klasické úlohy.


Възрастова група 9 - 12

Трудност

Вид Онлайн събитие

Дата 05.10.2021    15:00 - 16:30
12.10.2021    15:00 - 16:30

Макс. брой участници 40 Искате да участвате? Моля свържете се с лицето за контакти.

Участието е безплатно


Контакт Learn2Code o.z. Уеб-страница: www.learn2code.sk
Електронна поща на лице за контакт: info@learn2code.sk

Споделяне в социални медии