Newsletter

Design&Code HACKATHON

Nadácia SPŠE Prešov

Описание Počas celého víkendu účastníci pracujú na svojich nápadoch s možnosťou mentoringu od profesionálnych programátorov a dizajnérov.

Týmto podujatím oslovujeme začiatočníkov - deti a mládež vo veku 10-24 rokov.

Hackathon bude obohatený o krátky workshop zameraný na zaujímavé prezentovanie svojho projektu.

Hackathon prináša zaujímavú príležitosť vzájomnej motivácie a hodnotenia (víťazov vyberajú účastníci pomocou formuláru).

Registrácia bude verejne dostupná na keepcode.sk.


Възрастова група 10 - 24

Трудност

Вид Онлайн събитие

Дата 01.10.2021    16:30 - 17:30
03.10.2021    17:00 - 19:00

Макс. брой участници 30 Искате да участвате? Моля свържете се с лицето за контакти.

Участието е безплатно


Контакт Nadácia SPŠE Prešov Уеб-страница: https://keepcode.sk/
Електронна поща на лице за контакт: chovancova@spse-po.sk

Споделяне в социални медии