Newsletter

PartyRobot

Amavet č.808 VTM

Описание Prezentácia robotiky a elektroniky a s nimi spojeného programovania určené vážnym záujemcom ako i
širokej verejnosti. Podujatie je organizované ako vzdelávacie a popularizačné formou výstavy, prezentácie a
panelových diskusií.
V rámci podujatia ponúkneme možnosť prezentácie školám v meste Partizánske a okolí, záujmovým klubom
a združeniam zaoberajúcimi sa robotikou a elektronikou a programovaním.
Účastníci dostanú priestor na propagáciu svojich aktivít, dosiahnutých výsledkov, ukážky svojich činností a
modelov.
V sprievodnom programe bude pozorovanie Slnka, animačné vystúpenie pre deti.
Organizátor podujatia ponúkne v rámci svojej expozície robotické modely, výstavu „Automaty verzus človek“
a videoprojekciu populárno-vedeckýchМестоположение

Възрастова група 8 - 20

Трудност

Вид Офлайн събитие

Дата 13.10.2018    10:00 - 15:00

Адрес Dom kultúry, Nám. SNP
95801 Partizánske

Макс. брой участници 40 Искате да участвате? Моля свържете се с лицето за контакти.

Участието е безплатно
Награда Запознайте се и програмирайте award.equal-chances

Контакт Amavet č.808 VTM Уеб-страница: www.hvezdaren.sk
Електронна поща на лице за контакт: mester@hvezdaren.sk

Споделяне в социални медии