Гласуването е възможно само от %voting_start до 05.10.2018.