Newsletter

Počnimo programirati

Međimurski Informatički Klub

Beschreibung Online radionica u kojoj će učenici naučiti osnove programiranja i rješavanja problema pomoću programskog jezika C++. Usvojit će neke osnovne koncepte kao što su programski kod, kompajler, izvršna datoteka, osnovni tipovi podataka, ulaz i izlaz te grananje. Svi će se pojmovi i koncepti pokazati na konkretnim problemskim situacijama tako da djeca vide i primjenu. Radionica je namijenjena učenicima viših razreda osnovne škole te srednjoškolcima. Za sudjelovanje nije potrebno predznanje. Radionica će se odvijati interaktivno online preko Microsoft Teams alata.

Altersgruppe 13 - 19

Schwierigkeitsgrad

Typ Online-Event

Datum 22.10.2020    19:00 - 21:00

Max. Teilnehmerzahl 30 Sie möchten am Event teilnehmen? Dann kontaktieren Sie bitte den unten genannten Ansprechpartner.

Die Teilnahme ist kostenlos.
Meet and Code Award Code for the Planet

Kontakt Međimurski Informatički Klub Website: http://mik.hr/
E-Mail des Ansprechpartners: info@mik.hr

Auf Social Media teilen