Newsletter

PartyRobot

Amavet č.808 VTM

Beschreibung Prezentácia robotiky a elektroniky a s nimi spojeného programovania určené vážnym záujemcom ako i
širokej verejnosti. Podujatie je organizované ako vzdelávacie a popularizačné formou výstavy, prezentácie a
panelových diskusií.
V rámci podujatia ponúkneme možnosť prezentácie školám v meste Partizánske a okolí, záujmovým klubom
a združeniam zaoberajúcimi sa robotikou a elektronikou a programovaním.
Účastníci dostanú priestor na propagáciu svojich aktivít, dosiahnutých výsledkov, ukážky svojich činností a
modelov.
V sprievodnom programe bude pozorovanie Slnka, animačné vystúpenie pre deti.
Organizátor podujatia ponúkne v rámci svojej expozície robotické modely, výstavu „Automaty verzus človek“
a videoprojekciu populárno-vedeckýchVeranstaltungsort

Altersgruppe 8 - 20

Schwierigkeitsgrad

Typ Offline-Event

Datum 13.10.2018    10:00 - 15:00

Adresse Dom kultúry, Nám. SNP
95801 Partizánske

Max. Teilnehmerzahl 40 Sie möchten am Event teilnehmen? Dann kontaktieren Sie bitte den unten genannten Ansprechpartner.

Die Teilnahme ist kostenlos.
Meet and Code Award award.equal-chances

Kontakt Amavet č.808 VTM Website: www.hvezdaren.sk
E-Mail des Ansprechpartners: mester@hvezdaren.sk

Auf Social Media teilen