Newsletter

AMyZONE

Qendra per Edukim dhe Mesim Inovativ - STEMLab

Description AMyZONE ќе се спроведува во соработка со противпожарната единица во Тетово, составена од 25 ученици од основно училиште од различна возраст, етничка припадност и пол. Настанот ќе се одржи во неколку фази:
Фаза 1: ИДЕА: Пожарникарите ќе дадат краток вовед за тешкотиите во идентификувањето, евакуацијата на луѓето и гаснењето на пожарите на тешки достапни места.
Фаза 2: ДИСКУСИЈА. Претставникот на STEMLab ги објаснува можностите што модерната технологија ги нуди за овој проблем: сензори, кодирање, роботика и дронови.
Фаза 3: КОДИРЊЕ: На учениците поделени во 5 групи им се објаснува процесот на BLOCK-BASED-CODING и тие започнуваат да развиваат стратегии за решавање на проблемот со употреба на РОБОТ и ДРОН.
Фаза 4: ПРАКТИЧНА АРБОТА: Учениците практично ги тестираат своите програми.
Фаза 5: ЗАВРШУВА: Сите разговараме за тоа како модерната технологија може да ги реши проблемите во модерното време со помош на новата технологија.Location

Age group 10 - 15

Difficulty

Type Offline-Event

Date 13.10.2019    13:30 - 15:30

Address Противпожарна служба, ул.Видое Смилевски Бато бб, Тетово
1200 Тетово

Max. Participants 24 You want to take part in? Please contact our local contact person.

Participation is free.
Meet and Code Award award2019.category3.title

Contact Qendra per Edukim dhe Mesim Inovativ - STEMLab Website: www.stemlab.org.mk
Mail of contact person: info@stemlab.org.mk

Share on Social Media