Newsletter
Apply for Awards

Програмирањето може да биде забавно

NCRIPU

Description Овој настан се планира да биде во вид на работилница за програмирање, со учениците од III одделение 3 одделение од ОУ „Св. Климент Охридски“ од Битола. Истите ќе се одржат во проесториите на Факултетот за информатички и комуникациски технологии. Работилницата ќе ја реализираат професори од ФИКТ. работилницата се состои од 4 целини и тоа:
- Што е програмирање и алгоритам
- Што е програма
- Како да се напише програма
- Каде се пишува програмата
За наведените целини има прилагодени вежби на возраста на учениците каде што учениците ќе имаат можност да програмираат геометриски тела, да креираат едноставни алгоритми со ситуации од секојдневниот живот и од наставните предмети кои ги учат и да ги разгледаат основните апликации за програмирање.Location

Age group 8 - 9

Difficulty

Type Offline-Event

Date 09.10.2019    10:30 - 12:30

Address Факултет за информатички и комуникациски технологии, Бул. Партизанска бб (комплекс касарни)
7000 Битола

Max. Participants 27 You want to take part in? Please contact our local contact person.

Participation is free.


Contact NCRIPU Website: https://www.fikt.uklo.edu.mk/
Mail of contact person: monikamarkovsk34@gmail.com

Share on Social Media