Newsletter

I understand HTML

Istraživačko-edukativni centar

Περιγραφή Događaj je namenjen studentkinjama Visoke škole strukovnih studija za vaspitače u Vršcu. Dva su razloga koja su nas opredelila da izaberemo ovu ustanovu:
1. Školu pohađaju pretežno mlade osobe ženskog pola;
2. Škola je jedinstvena na široj teritoriji po tome što se nastava realizuje na tri jezika (srpskom, rumunskom i romskom).
Za učešće će oglašavanjem putem lokalnih medija biti pozvane i druge mlade osobe i ono ne isključuje prisustvo studenata i mladih ljudi muškog pola.
Događaj koji pripremamo predviđa kratku obuku HTML-a i upoznavanje sa internet resursima za obrazovanje i usavršavanje (npr. MDN web docs).
Takmičarski deo predviđa formiranje (multinacionalnih) timova; prevođenje (kodiranje) kratkih priča za decu pomoću HTML-a u web stranice koje sadrži simbole, slike, vizuelne elemente... cilj je da sadržaj postane univerzalno razumljiv, bez obzira na uzrast ili maternji jezik korisnika web stranice.
Sve učesnice/učesnici – (u najvećem broju buduće vaspitačice/vaspitači) bi trebalo na ovaj način da se upoznaju sa mogućnostima savremenih tehnologija u pripremi materijala za nastavne aktivnosti.
Volonteri su profesionalni edukatori/ce Visoke škole i treneri/ce Starit centra.Τοποθεσία

Ηλικιακή ομάδα 13 - 24

Δυσκολία

Τύπος Offline-Εκδήλωση

Ημερομηνία 15.10.2018    10:00 - 13:00

Διεύθυνση Omladinski trg 1
26300 Vršac

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων 30-70 Θέλετε να λάβετε μέρος; Επικοινωνήστε με τον τοπικό υπεύθυνο επικοινωνίας.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν.


Επικοινωνία Istraživačko-edukativni centar Ιστοσελίδα: www.rec.org.rs
e-mail υπεύθυνου επικοινωνίας: jpivan@hemo.net

Κοινή χρήση στα Social Media