Newsletter

Escape Coding

Coder Club

Περιγραφή Escape Coding je online igra sa pitanjima vezanih za kodiranje i tehnologiju. Sa 26 pitanja u;esnici mogu da se upoynaju sa nekoliko važnih pojmova i uče kroz online igru.
Drugi deo događaja je vr.vex.com online vizuelno okruženje za zadatke kodiranja i robotike.
Za ove dve glavne i sporedne sadržaje izrađujemo pomoćne materijale i video uputstva.
Učesnici će moći da komuniciraju kroz 8x8 video meeting platformu gde su moderatori i animatori.


Ηλικιακή ομάδα 8 - 16

Δυσκολία

Τύπος Διαδυκτιακή Εκδήλωση

Ημερομηνία 17.10.2020    09:00 - 12:00
18.10.2020    09:00 - 12:00

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων 60 Θέλετε να λάβετε μέρος; Επικοινωνήστε με τον τοπικό υπεύθυνο επικοινωνίας.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν.
Βραβεία Meet and Code Κοινότητα

Επικοινωνία Coder Club Ιστοσελίδα: https://www.facebook.com/CoderClub-675032882600636/
e-mail υπεύθυνου επικοινωνίας: coderclub.eu@gmail.com

Κοινή χρήση στα Social Media