Newsletter

PartyRobot

Amavet č.808 VTM

Περιγραφή Prezentácia robotiky a elektroniky a s nimi spojeného programovania určené vážnym záujemcom ako i
širokej verejnosti. Podujatie je organizované ako vzdelávacie a popularizačné formou výstavy, prezentácie a
panelových diskusií.
V rámci podujatia ponúkneme možnosť prezentácie školám v meste Partizánske a okolí, záujmovým klubom
a združeniam zaoberajúcimi sa robotikou a elektronikou a programovaním.
Účastníci dostanú priestor na propagáciu svojich aktivít, dosiahnutých výsledkov, ukážky svojich činností a
modelov.
V sprievodnom programe bude pozorovanie Slnka, animačné vystúpenie pre deti.
Organizátor podujatia ponúkne v rámci svojej expozície robotické modely, výstavu „Automaty verzus človek“
a videoprojekciu populárno-vedeckýchΤοποθεσία

Ηλικιακή ομάδα 8 - 20

Δυσκολία

Τύπος Offline-Εκδήλωση

Ημερομηνία 13.10.2018    10:00 - 15:00

Διεύθυνση Dom kultúry, Nám. SNP
95801 Partizánske

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων 40 Θέλετε να λάβετε μέρος; Επικοινωνήστε με τον τοπικό υπεύθυνο επικοινωνίας.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν.
Βραβεία Meet and Code award.equal-chances

Επικοινωνία Amavet č.808 VTM Ιστοσελίδα: www.hvezdaren.sk
e-mail υπεύθυνου επικοινωνίας: mester@hvezdaren.sk

Κοινή χρήση στα Social Media