Co je Meet and Code?

Co je Meet and Code?

Kdo stojí za iniciativou Meet and Code:

  • SAP: Iniciativa je financována společností SAP, která poskytuje neziskovým organizacím podporu a další zdroje.
  • Haus des Stiftens gGmbH (HDS): Iniciativa byla vyvinuta HDS, která je zodpovědná za výběr projektů v Německu, Rakousku a Švýcarsku, a za koordinaci financování projektů partnery TechSoup Europe z příslušných zemí. HDS provozuje IT portál Stifter-helfen.net v Německu, Rakousku a Švýcarsku. IT portál Stifter-helfen.net poskytuje neziskovým organizacím v těchto tří zemích nejen dary v podobě produktů a nabídky zvláštních podmínek od světoznámých IT společností, ale také know-how o moderních technologiích. IT portál byl v Německu spuštěn v roce 2008, v Rakousku v roce 2012 a ve Švýcarsku v roce 2013.
  • Partnerské organizace TechSoup Europe: Tato skupina partnerských organizací je zodpovědná za propagaci, koordinaci a distribuci akcí financovaných společností SAP pro všechny ostatní země. Většina z těchto partnerských organizací je členem TechSoup Global Network a propojuje svět nových technologií a společenských změn. Síť TechSoup Europe se skládá z 24 partnerských organizací, které mají dosah více než k 400 000 neziskovým organizacím ve 48 zemích. V České repupublice je tímto partnerem organizace Sdružení VIA, z. ú., která provozuje program TechSoup Česká republika. Vedle zprostředkování licencí pro neziskové orgnaizace od nejrůznějších IT partnerů pořádá také vzdělávací akce pro zaměstnance a dobrovolníky neziskových organizací a věnuje se další podpoře rozvoje digitálních dovedností obecně.

Cíl

Cílem Meet and Code je představit dětem a mladým lidem ve věku 8 až 24 let svět technologií a programování. Akce jsou navrženy tak, aby mladým lidem ukázaly zábavnou stránku programování, a jak může programování pomáhat při realizaci různých nápadů. Mají je naučit, jak technologie fungují a jak IT ovlivňuje náš každodenní život. Objevováním široké škály technologií, digitálních témat a kreativního programování získají odvahu rozvíjet digitální dovednosti, které v dnešním světě potřebují.

Myšlenka

Evropský týden programování se koná od 6. do 21. října 2018 a vychází z myšlenky Young Advisors (Mladých poradců), poradní skupiny bývalé komisařky EU pro digitální agendu Neelie Kroesové. Je podporován Evropskou komisí. Iniciativa Meet and Code podporuje všechny typy akcí souvisejících s tématy vědy a technologií v rámci a během Evropského týdne programování - s poskytnutím vstupních prostředků až ve výši 400 € na každou akci.

Cílová skupina

Cílovou skupinou akcí jsou děti a mladí lidé ve věku 8 až 24 let, kterým by měl být představen svět technologií a programování.

Pořadatelé akcí

Naplánovat a realizovat akce pro děti a mládež mohou různé společenské skupiny, např. školy, IT specialisté, firmy nebo počítačové kluby. O grant na pořádání akce však může zažádat pouze nestátní nezisková organizace.

Jak se přihlásit

Nápady na akce mohou být přihlašovány pouze on-line na webových stránkách www.meet-and-code.org v období od 04.06.2018 do 15.09.2018. Organizace mohou předložit několik různých nápadů na akce. Každý nápad na akci, kterému bude přiznána finanční podpora, získá na realizaci akce vstupní prostředky až do výše 400 €.

Další informace o podmínkách účasti naleznete zde ...

Formáty akcí

Mezi povolené formáty akcí patří hackathony, programovací workshopy, přednášky, filmové akce, soutěže, programovací večery, robotické kurzy a jiné. Vaší představivosti se meze nekladou. Nápady na různé akce, prezentace a užitečné nástroje najdete také na adrese http://codeweek.eu/resources/.

Zapojené země

Iniciativa Meet and Code podporuje digitální a programovací akce v následujících zemích: Anglie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Francie, Chorvatsko, Itálie, Irsko, Kazachstán, Maďarsko, Makedonie, Německo, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španělsko, Švýcarsko a Ukrajina.