Meet and Code Award 2019


V roce 2019 budeme podruhé vyhlašovat soutěž Meet and Code Award, abychom ocenili mimořádně úspěšné nápady na akce. Poukázáním na tyto výjimečné příklady dobré praxe chceme povzbudit a motivovat ostatní, aby přicházeli s dalšími inovativními nápady. Digitální vzdělávání se totiž týká nás všech. A pouze tehdy, když budeme všichni spolupracovat, můžeme se společně zasadit o změnu. Hledáme nejlepší nápady ve čtyřech kategoriích a nápad, který nejvíce zaujme veřejnost.


Kategorie soutěže

Čtyři kategorie soutěže Meet and Code Award 2019 jsou propojeny s Sustainable Development Goals (SDGs). Meet and Code hledá akce, které k plnění těchto cílů přispívají a propojují je s myšlenkou IT a kódování.

Girls do IT! (Holky v IT)

Téma rovných příležitostí a rovnosti žen a mužů hraje v dnešní společnosti důležitou roli. Cílem této kategorie je přispět k odstraňování genderového rozdílu v IT a programování. Cílem kategorie "Girls in Coding" je podpořit dívky na jejich cestě do technologického světa. Hledáme kreativní akce, které rozbíjí genderové stereotypy a podporují dívky v kódování. Příklady akcí v této kategorii mohou být "Robotika pro dívky" nebo "Kóduj jako holka ve Snapu!".

Diversity (Rovné příležitosti)

Život je rozmanitý. Pouze různorodý a inkluzivní svět může zajistit naši budoucnost. V kategorii Diversity hledáme nejlepší nápady na akce, které budou inspirovat děti a mladé lidi, a to pro oblast IT a kódování, ale také pro svět s rovnými příležitostmi a uznáním. Tím máme na mysli různorodost kulturního, náboženského a etnického původu, věku, pohlaví, sexuální orientace, genderové identity, duševních a tělesných schopností a různých životních a pracovních podmínek. Mohou se například zabývat mladistvými vězni nebo se zaměřovat na využití IT pro osoby s poruchami zraku či sluchu.

Code for the Planet (Kóduj pro planetu)

Víte, že můžete sledovat pohyb včel pomocí moderních technologií? Zajímají nás hackathony, kódovací akce a další typy událostí, které kombinují programování a boj za záchranu planety. Všechny programovací akce, které obohacují vzdělávání v oblasti změny klimatu prostřednictvím zvyšování povědomí o tomto tématu, jsou cenným přínosem pro SDG 13. Události v této kategorii se mohou týkat například měření znečištění ovzduší nebo nástrojů pro energetickou účinnost.

Community (Komunita)

Místní komunita je pro své členy často jako záchranná síť. Události této kategorie berou v úvahu místní aspekty a zvyky a myslí na specifické potřeby své komunity. Akce by měly spojit lidi se stejnými cíli, myšlenkami a zájmy prostřednictvím vášně k "meet and code"! Události v této kategorii by mohly například pracovat na platformě využitelné ve vaší komunitě, ve vašem sousedství.

Rádi byste se zúčastnili soutěže Meet and Code Award 2019?

Krok 1: Registrace

Během registrace akce můžete vybrat, zda se chcete také zúčastnit soutěže Meet and Code Award 2019. Vyberte prosím účast ve veřejném hlasování nebo si navíc vyberte jednu z kategorií, která nejlépe odpovídá vaší akci.

Krok 2: Veřejné hlasování

Zvyšte povědomí o vaší akci Meet and Code, získejte co nejvíc hlasů a vyhrajte veřejné hlasování. Od 16. září do 20. října se může hlasovat pro jakoukoliv akci Meet and Code na webových stránkách Meet and Code. Organizace budou sbírat hlasy tím, že budou lidé hlasovat pro jejich akci. Pro započítání hlasu je třeba zadat a potvrdit e-mailovou adresu. Každá e-mailová adresa může být použita pouze jednou.

Pro zvýšení povědomí o akci a povzbuzení lidí k hlasování pro vaši akci, mohou být události sdíleny prostřednictvím kanálů sociálních sítí.

TOP 10 akcí ze všech zúčastněných zemí bude během hlasování uvedeno na webových stránkách Meet and Code. První 3 budou pozváni na Award Weekend a vítěz obdrží peněžitou odměnu.

Krok 3: Výběr poroty

Porota pečlivě vybere tři finalisty, včetně vítězů, ze čtyř kategorií, a to na základě odpovídajících kritérií. Finalisté budou informováni e-mailem a výsledky budou zobrazeny na webových stránkách. Vítězové kategorií budou vyhlášeni v rámci Award Weekend.

Pozvánka na Meet and Code Award Weekend and Prize Money

Pozvánka na Meet and Code Award Weekend

Tři nejlepší akce v každé kategorii, stejně jako tři nejúspěšnější akce z veřejného hlasování, budou finalisty soutěže Meet and Code Award 2019. Dva zástupci neziskové organizace, která uspořádala vítěznou akci, budou pozváni na Award Weekend. Ten se uskuteční na začátku roku 2020 v prostorách firmy SAP v Evropě.

Finanční odměna

Každému z pěti výherců bude vyplacena výhra v hodnotě 2 000 EUR.

Odborná porota

Členové poroty budou představeni zde.

Vyhodnocení soutěže Meet and Code Award 2018



Výherci Meet and Code Award 2018


Kategorie Kick and Code

Asociata Pro Teodor Murasanu, Romania

Za projekt
“Scratch and… Gooal!”

Kategorie Innovation

Globe Community Library at Stokesley, UK

Za projekt
“Build our own 3D printer”

Kategorie Diversity

Charitable Foundation “Veteran”, Ukraine

Za projekt
Master class “Profession of a programmer – a step into the future”

Finalisté Meet and Code Award 2018

Do soutěže Meet and Code Award 2018 bylo přihlášeno více než 700 akcí ve třech kategoriích. Porota vybrala 15 nejlepších akcí do finále soutěže. Dva zástupci z každé finálové organizace byli pozvání na slavnostní Award Weekend v centrále společnosti SAP ve Walldorfu. Ve Walldorfu byl pak oznámen výherce každé kategorie a obdržel cenu 2 500 euro.


Finalisté Meet and Code Award 2018 jsou:


Kategorie Diversity
Organizace Akce Země
Alr - Associazione Lorenzo Risolo Let's have fun with HTML Itálie
Association for people with disabilities Integration Open classes for children with vision and hearing disorder Rusko
Charitable Foundation "VETERAN" Master class «Profession of a programmer - a step into the future» Ukrajina
Connect o.z. Creativity in each of us Slovensko
Фондация "Яника" Girls in the Code Bulharsko
Kategorie Innovation
Organizace Akce Země
Association Noosphere 3D-modelling course for high-school pupils “Generation 3D” Ukrajina
Modelarski centar Kutina 3D design of robotic arm in Fusion-360, production and programming Chorvatsko
Stadtbibliothek Linz Hello World Rakousko
The Globe Community Library at Stokesley Build our own 3D Printer Velká Británie
The Ural Club of New Trends in Education The Hackathon on computer vision and self-driving cars Rusko
Kategorie Kick and Code
Organizace Akce Země
"Children's and youth association - STEP" Public foundation Week of programming and football Kazachstán
Asociatia Pro Teodor Murasanu Scratch and... Goooal! Rumunsko
Junior MIAGE Concept The Stadium Code Francie
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Rozwiń skrzydła" LIGA MINDSTORMS Polsko
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Dębem Wielkim "Szkoła z uśmiechem" Kodełkowo Polsko