Newsletter
Apply for Awards

Програмирањето може да биде забавно

NCRIPU

Popis Овој настан се планира да биде во вид на работилница за програмирање, со учениците од III одделение 3 одделение од ОУ „Св. Климент Охридски“ од Битола. Истите ќе се одржат во проесториите на Факултетот за информатички и комуникациски технологии. Работилницата ќе ја реализираат професори од ФИКТ. работилницата се состои од 4 целини и тоа:
- Што е програмирање и алгоритам
- Што е програма
- Како да се напише програма
- Каде се пишува програмата
За наведените целини има прилагодени вежби на возраста на учениците каде што учениците ќе имаат можност да програмираат геометриски тела, да креираат едноставни алгоритми со ситуации од секојдневниот живот и од наставните предмети кои ги учат и да ги разгледаат основните апликации за програмирање.Místo konání

Věková skupina 8 - 9

Obtížnost

Typ Off-line akce

Datum 09.10.2019    10:30 - 12:30

Adresa Факултет за информатички и комуникациски технологии, Бул. Партизанска бб (комплекс касарни)
7000 Битола

Max. počet účastníků 27 Chcete se zúčastnit? Kontaktujte naši místní kontaktní osobu.

Účast na akci je zdarma


Kontakt NCRIPU Webové stránky: https://www.fikt.uklo.edu.mk/
E-mailová adresa kontaktní osoby: monikamarkovsk34@gmail.com

Sdílet na sociálních sítích