Newsletter

Uratuj Ziemię przed śmieciowym potworem.

Fundacja Rozwoju Edukacji Cyfrowej

Popis Wydarzenie skierowane do uczniów w wieku 8-10 lat, którym nie jest obcy temat segregacji śmieci i dbania o planetę.

Podczas zajęć prowadzący omówi jak działa aplikacja Scratch Junior, zaprezentuje jej najciekawsze funkcje, a następnie da czas na pracę własną uczestników, jednocześnie udzielając potrzebnych wskazówek.

Zajęcia rozbudzą kreatywność, myślenie logiczne i umiejętność planowania kilka kroków do przodu.

Ponieważ wiemy jak ważne jest zróżnicowane środowisko do nauki, proponujemy uczestnikom wypożyczenie robota edukacyjnego oraz udostępnimy im pakiet kart pracy o segregacji i sprzątaniu świata, które mogą służyć inspiracji do tworzenia ich własnego projektu.


Věková skupina 8 - 10

Obtížnost

Typ On-line akce

Datum 15.10.2020    12:00 - 13:30

Max. počet účastníků 25 Chcete se zúčastnit? Kontaktujte naši místní kontaktní osobu.

Účast na akci je zdarma
Meet and Code Award Code for the Planet (Kóduj pro planetu)

Kontakt Fundacja Rozwoju Edukacji Cyfrowej Webové stránky: http://frec.org.pl/
E-mailová adresa kontaktní osoby: dorota.borzyszkowska@frec.org.pl

Sdílet na sociálních sítích