Oznámení o ochraně osobních údajů


Jako provozovatelé webových stránek www.meet-and-code.org máme v Haus des Stiftens gGmbH radost, že naše webové stránky používáte a zajímáte se o nás. Ochrana vašich osobních údajů při používání našich webových stránek je pro nás zásadní.

Tímto bychom vás rádi informovali o tom, které osobní údaje a pro jaké účely shromažďujeme v souvislosti s vaší návštěvou na našich webových stránkách.

Vzhledem k budoucím úpravám nabídek nebo změnám právních nebo úředních předpisů mohou být zásady ochrany osobních údajů občasně upravovány. Proto vás žádáme o pročtení zásad ochrany osobních údajů při každé vaší další návštěvě.

 1. Osobní údaje

  Osobní údaje jsou údaje, které obsahují informace o osobní nebo faktické situaci identifikované nebo identifikovatelné osoby. Mezi osobní údaje nepatří anonymizované nebo statistické údaje, na základě nichž nelze určit vaši identitu, nebo lze, avšak jen s vynaložením nepřiměřeného úsilí.

  Naše webové stránky můžete v zásadě používat, aniž bychom byli schopni odhalit vaši identitu. Při používání našich webových stránek nicméně shromažďujeme níže uvedené údaje.

 2. Zpracování žádostí o finanční prostředky a přihlášení do Soutěže Meet and Code

  a) Ve vztahu ke zpracování vaší žádosti o poskytnutí finančních prostředků a účasti v Cenách Meet and Code shromažďujeme a zpracováváme různé údaje. Jedná se především o informace o vaší organizaci, ale částečně i o osobní údaje (jméno, e-mail, pozice v organizaci a telefonní číslo kontaktní osoby).

  Veškeré shromážděné údaje budou zpracovávány výlučně námi a za účelem zajištění finančních prostředků a umožnění účasti v Soutěži Meet and Code. Právní základ zpracování tvoří čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. b) nařízení GDPR.

  b) S výjimkou Německa, Rakouska a Švýcarska jsou za financování podpořených akcí zodpovědní partneři v jednotlivých zemích sítě TechSoup Europe. V ostatních zemích tedy vaše osobní údaje předáváme také partnerům z jednotlivých zemí sítě TechSoup Europe. TechSoup je americká nezisková organizace, která poskytuje produkty a služby neziskovým organizacím po celém světě. Právní základ tvoří čl. 49 odst. 1 bod 1 písm. b) nařízení GDPR.

  Dále platí, že vaše osobní údaje nebudou předávány třetím osobám, nejsme-li k tomu ze zákona v jednotlivých případech vázáni (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. c) nařízení GDPR), nebo není-li nutné uplatnit, vykonat nebo obhájit právní nárok, přičemž neexistuje žádný důvod k domněnce, že máte převážně oprávněný zájem na nezveřejnění vašich údajů (článek 6 odst. 1 věta 1 písm. f) nařízení DS-BER).

  c) Přijaté údaje bychom rádi uchovávali i po skončení letošního ročníku Meet and Code, abychom vás mohli v budoucnu informovat o dalších nabídkách a byli schopni optimalizovat naše služby. Pro více informací - včetně práva na odstoupení od smlouvy - si prosím přečtěte následující odstavec 4.

 3. Zpracování osobních údajů pro účely přímého zasílání e-mailových zpráv

  Osobní údaje, které poskytnete v souvislosti s vaší žádostí o finanční prostředky, dále použijeme k tomu, abychom vás telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu informovali o nových nabídkách a nabídkách našich partnerů a v případě potřeby požádali o vaši zpětnou vazbu. V rámci registrace na našich webových stránkách nám k tomu udělujete svůj souhlas. Právní základ zpracování osobních údajů tvoří čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. a) nařízení GDPR.

  Svůj souhlas máte právo kdykoliv odvolat, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování na základě práva o odvolání souhlasu. Odvolání souhlasu prosím adresujte Haus des Stiftens gemeinnützige GmbH na adresu czech-republic@meet-and-code.org. Mimo to vám nabízíme možnost odhlásit se z odběru dalších komunikačních sdělení tohoto typu.

 4. Zpracování osobních údajů pro účely optimalizace webových stránek

  Při návštěvě našich webových stránek ukládáme a zpracováváme různé údaje, abychom byli schopni analyzovat a optimalizovat naši činnost na internetu. K tomu používáme níže uvedené nástroje webové analýzy. Osobní údaje zpracováváme v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) nařízení GDPR za účelem zajištění systémové bezpečnosti (např. předcházení zneužití) a diagnostiky chyb. Shromažďujeme také statistiky marketingových činností, není-li to v rozporu s jakýmikoli převažujícími zájmy uživatele. U každého nástroje webové analýzy naleznete postup, kterým lze zabránit analýze vašeho pohybu na naší domovské stránce.

  a) Systémové logy

  Při návštěvě a používání našich webových stránek nejsou generovány žádné specifické protokolové informace (systémové logy), které by umožňovaly identifikaci jednotlivých uživatelů.

  Shromažďujeme pouze souhrnné informace o používání webových stránek pro statistické účely, z bezpečnostních důvodů (např. předcházení zneužití) a k diagnostice chyb pro optimalizaci našeho webu.

  b) Soubory cookies

  Soubory cookies jsou malé textové soubory odesílané z webového serveru na webový server návštěvníka, zde uložené a připravené k následnému vyhledání. Tím je umožněna analýza používání webových stránek. Na různých stránkách používáme tzv. session cookies, abychom vám návštěvu našich webových stránek zpříjemnili a umožnili použití konkrétních funkcí. Tyto jsou automaticky odstraněny při ukončení návštěvy stránek.

  Používáme však také dlouhodobé soubory cookies, které jsou primárně používány k tomu, abychom vám jakožto návštěvníkovi našich webových stránek byli schopni poskytnout opakující se nastavení. Dále nám umožňují analyzovat, jakým způsobem webové stránky používáte, a individuálně je přizpůsobit vašim potřebám.

  V tomto ohledu ukládáme údaje bez ohledu na vaši totožnost a nevytváříme žádné uživatelské profily.

  Ukládání souborů cookies si můžete v počítači deaktivovat tak, že jednoduše změníte nastavení prohlížeče. To však může za určitých okolností vést k omezení rozsahu nabízených on-line nebo našich služeb.

  c) Google Analytics

  Tyto webové stránky používají Google Analytics, službu pro webovou analýzu poskytovanou společností Google Inc. (dále jen "Google"). Google Analytics používá tzv. soubory cookies, textové soubory uložené ve vašem počítači, které umožňují analyzovat, jakým způsobem web používáte. Informace generované cookies jsou obecně odesílány a ukládány na server Google v USA. Rádi bychom vás upozornili, že na těchto webových stránkách je povolena anonymizace IP adresy, tzn. že Google anonymizuje nebo maskuje vaši IP adresu v členských státech Evropské unie nebo v jiných signatářských státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech odešle a zkrátí vaši úplnou IP adresu na serveru Google v USA. Společnost Google tyto informace použije jménem Haus des Stiftens k analýze používání webových stránek, přehledům o činnosti na webu a poskytování dalších služeb spojených s používáním webových stránek a internetu. IP adresa odeslaná z vašeho prohlížeče pomocí služby Google Analytics není odesílána společně s dalšími údaji společnosti Google.

  Plugin prohlížeče

  Ukládání souborů cookies můžete deaktivovat odpovídajícím nastavením prohlížeče, nicméně platí, že v takovém případě nebudete moci v plném rozsahu využívat všechny funkce těchto webových stránek (viz výše). Odesílání údajů vygenerovaných soubory cookies a odkazujících na vaše používání webových stránek (včetně vaší IP adresy), jakož i zpracování těchto údajů společností Google, můžete zamezit stažením a instalací pluginu prohlížeče dostupného zde: (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

  Odmítnutí sběru údajů

  Sběru dat službou Google Analytics můžete zabránit kliknutím na následující odkaz. Cookie s informací, že si nepřejete, aby vaše data byla sbírána, zajistí, aby při dalších návštěvách webu nedocházelo ke sběru vašich údajů:
  Deaktivovat Google Analytics

  d) Měření konverzí Google

  Tyto webové stránky využívají on-line inzerční program Google AdWords a jeho měření konverzí. V případě, že uživatel klikne na reklamu poskytovanou společností Google, uloží se v prolížečí cookie k měření konverzí. Soubory cookies jsou malé textové soubory, které umístí prohlížeč internetových stránek do vašeho prohlížeče. Platnost těchto souborů cookies činí 30 dnů. Neslouží k získání osobních identifikačních údajů. Navštíví-li uživatel určitou stránku webu a platnost souborů cookies ještě nevypršela, Google i my jsme schopni zjistit, že uživatel na reklamu klikl a byl přesměrován. Každý klient služby Google AdWords má jiný soubor cookies. Proto je nelze sledovat prostřednictvím webových stránek klientů AdWords. Informace shromažďované konverzními cookies se používají k získání agregované statistiky konverzí klientů služby AdWord, kteří s měřením konverzí souhlasili. Klienti jsou informováni o celkovém počtu uživatelů, kteří na reklamu klikli a byli přesměrováni, nezískají však informace, které by umožnily osobní identifikaci uživatele. Nechcete-li být součástí měření konverzí, máte možnost deaktivovat nastavení souborů cookies - například nastavením prohlížeče, které obecně deaktivuje automatické nastavení souborů cookies. Můžete také deaktivovat přímo konverzní cookies tak, že v nastavení prohlížeče zablokujete ukládání souborů cookies z domény "googleadservices.com".

 5. Odkazy na externí webové stránky

  Webové stránky obsahují odkazy na externí webové stránky, které mohou používat soubory cookies a shromažďovat a zpracovávat osobní údaje. Nejsme schopni zajistit nad nimi kontrolu a předem vás o nich informovat. Toto oznámení o ochraně osobních údajů se vztahuje výhradně na naše webové stránky, a nikoliv na webové stránky, na něž na webu pouze odkazujeme.

 6. Sociální sítě

  Pluginy pro sdílení na sociálních sítích Facebook a Twitter jsou na našich webových stránkách ve výchozím nastavení deaktivovány. Chcete-li plugin pro sdílení na sociálních sítích použít, musíte jej aktivovat kliknutím na příslušné tlačítko. Dokud není plugin aktivován, nejsou přesměrovány žádné údaje. Po aktivaci se plugin pro sdílení na sociálních sítích připojí k serverům Facebooku a Twitteru a zůstane aktivní, dokud jej opět nedeaktivujete nebo nevymažete soubory cookies (viz "Soubory cookies"). Aktivace vytváří přímé spojení se serverem příslušného poskytovatele. Obsah pluginu pro sdílení na sociálních sítích je poskytovatelem přímo odesílán do vašeho prohlížeče, který jej integruje do navštívených webových stránek. Proto nejsme schopni ovlivnit množství údajů shromážděných pluginem pro sdílení na sociálních sítích.

 7. Mapy Google

  Pro zobrazení interaktivních map a vyhledávání spojení používáme na některých podstránkách Mapy Google. Mapy Google jsou mapová služba poskytovaná společností Google Inc. Při používání Map Google mohou být informace o používání těchto webových stránek, včetně vaší IP adresy, odesílány společnosti Google v USA.

  Navštívíte-li webové stránky obsahující Mapy Google, váš prohlížeč vytváří přímé spojení se servery Google. Google přenáší obsah mapy přímo do vašeho prohlížeče a integruje jej do webových stránek. Proto nejsme schopni zajistit kontrolu nad mírou shromažďovaných údajů ze strany Google.

  Nechcete-li, aby společnost Google shromažďovala, zpracovávala nebo používala vaše osobní údaje prostřednictvím našich webových stránek, můžete v nastavení prohlížeče zakázat JavaScript. V takovém případě však nebudete moci používat prohlížeč map.

  Další informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů, jakož i o dalším zpracování a používání údajů společností Google, o vašich právech a nastavení ochrany osobních údajů, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google na adrese http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 8. Vaše práva s ohledem na zpracování vašich osobních údajů

  Na vyžádání vám kdykoli poskytneme informace o zpracování vašich osobních údajů (podrobný rozsah uplatnění práva na informace viz čl. 15 nařízení GDPR). Pokud bychom i přes zjevné úsilí o uchovávání přesných a aktuálních údajů uchovávali nepřesné nebo neúplné osobní údaje, na vaši žádost je ihned opravíme (čl. 16 nařízení GDPR). Pokud si přejete vymazat uchovávané osobní údaje, učiníme tak bez odkladu, není-li výmaz v rozporu se zákonnou povinností nebo s retenčními závazky nebo právy na zpracování (čl. 17 nařízení GDPR). Mimo výmazu můžete žádat pouze o omezení zpracování, pokud se domníváte, že údaje jsou nepřesné nebo zpracování je nezákonné, nebo pokud správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků (čl. 18 nařízení GDPR). Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány na základě oprávněných zájmů v souladu s čl. 6 odst. 1 větou 1 písm. f) nařízení GDPR, máte právo vznést námitky proti zpracování vašich osobních údajů, pokud pro to existují důvody vyplývající z vaší konkrétní situace (čl. 21 nařízení GDPR). Dále máte právo kdykoli získat osobní údaje, které nám byly poskytnuty, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo žádat o předání jinému správci (čl. 20 nařízení GDPR).

  Pokud se domníváte, že s údaji, které obdržíte, nenakládáme v souladu s Obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů, máte právo podat stížnost k regulačnímu orgánu v místě vašeho obvyklého bydliště nebo pracoviště nebo našeho sídla (článek 77 nařízení GDPR).

  Veškeré dotazy a přání týkající se ochrany osobních údajů by měly být adresovány na níže uvedenou kontaktní adresu.

 9. Správce údajů a pověřenec pro ochranu osobních údajů

  Za zpracování osobních údajů uvedených v oznámení odpovídá:

  Haus des Stiftens gemeinnützige GmbH
  IT-Portal Stifter-helfen
  Am Turm 36
  53721 Siegburg
  Telefon: 02241 / 146408-0
  Fax: 02241/ 146408-99
  E-Mail: info@stifter-helfen.net

  Kontaktní adresa pro vaše dotazy a požadavky ve vztahu k ochraně osobních údajů:

  Haus des Stiftens gemeinnützige GmbH
  IT-Portal Stifter-helfen
  Am Turm 36
  53721 Siegburg
  Telephone: 02241 / 146408-0
  Fax: 02241/ 146408-99
  E-Mail: czech-republic@meet-and-code.org

  Můžete také přímo kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů:

  Halyna Tzimas
  Privacy officer
  Haus des Stiftens gGmbH
  Landshuter Allee 11
  80637 Munich
  E-Mail: datenschutz@hausdesstiftens.org
  http://www.hausdesstiftens.org

  Květen 2018