Newsletter

Markers United – belgijsko-francuska współpraca na rzecz Europy

Zbuduj, pokaż i opowiedz! Projekt DIY dla zjednoczonej sieci twórców. Razem dla lepszej Europy.To wydarzenie dało młodym twórcom możliwość wymiany pomysłów związanych z ich cyfrowymi zainteresowaniami, poznania rówieśników, a także utworzenia wspólnoty młodych twórców. Inicjatywę poprowadziły dwie organizacje: Digijeunes (Francja) oraz Creative VOICE (Belgia). W ramach projektu odbyły się dwa warsztaty; podczas sesji uczestnicy z obu państw łączyli się na wideo rozmowie za pomocą własnych komputerów. Cel wydarzenia: odkryć jak kreatywość i technologia mogą zaradzić problemom z zakresu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju, zdrowia, a także społecznych reform, z którymi mierzą się Europejczycy.

Młodzi uczestnicy pokazywali projekty, nad którymi wcześniej pracowali. Mieli możliwość wyrażenia swojej opinii oraz opowiedzenia o swoich pobudkach i sukcesie podejmowanych przedsięwzięć. Jednym z celów przedsięwzięcia było zachęcenie młodzieży do dalszego brania udziału w życiu lokalnych społeczności w Tuluzie i Ghent, a także otwarcie ich na międzynarodową współpracę. Wspólna praca oznaczała przenikanie granic państw oraz systemów wartości.

Trzy wiwaty dla De creatieve STEM oraz jego francuskiego partnera Digijeunes, którzy wygrali Meet and Code Award w kategorii Koduj dla Europy. Jury pochwaliło ich międzynarodową inicjatywę oraz oryginalne i pełne pasji podejście. Razem z grupą nastolatków, w trzech sesjach poszukiwali rozwiązań problemów, które pojawiły się wraz z nastaniem pandemii. W Belgii młodzież stworzyła specjalną maskę, aby zapewnić dystans społeczny, a we Francji trwały prace nad inteligentnym, bezdotykowym dyspenserem mydła.


Celem projektu było wprowadzenie młodzieży do tworzenia elektronicznych prototypów i informatyki fizycznej. Organizatorzy kładli nacisk na samodzielną pracę młodych ludzi w odkrywaniu oraz doświadczaniu jak niewielki może być krok między wynalezieniem, a tworzeniem przy użyciu technologii. Powyższe założenia są kluczowe dla mięzynarodowego ruchu „Makers”, którego The Creative STEM oraz Digijeunes są członkami.

Podczas wirtualnej gali Meet and Code Awards 16 marca 2021 roku projekt „Makers United” został wybrany zwycięzcą w kategorii Koduj dla Europy. Gratulacje!