Nyhedsbrev

Програмирањето може да биде забавно

NCRIPU

Beskrivelse Овој настан се планира да биде во вид на работилница за програмирање, со учениците од III одделение 3 одделение од ОУ „Св. Климент Охридски“ од Битола. Истите ќе се одржат во проесториите на Факултетот за информатички и комуникациски технологии. Работилницата ќе ја реализираат професори од ФИКТ. работилницата се состои од 4 целини и тоа:
- Што е програмирање и алгоритам
- Што е програма
- Како да се напише програма
- Каде се пишува програмата
За наведените целини има прилагодени вежби на возраста на учениците каде што учениците ќе имаат можност да програмираат геометриски тела, да креираат едноставни алгоритми со ситуации од секојдневниот живот и од наставните предмети кои ги учат и да ги разгледаат основните апликации за програмирање.Lokation

Aldersgruppe 8 - 9

Sværhedsgrad

Type Offline-event

Dato 09.10.2019    10:30 - 12:30

Adresse Факултет за информатички и комуникациски технологии, Бул. Партизанска бб (комплекс касарни)
7000 Битола

Maks. deltagere 27 Vil du deltage i? Kontakt vores lokale kontaktperson.

Deltagelse er gratis.
Meet and Code Award award2019.category4.title

Kontakt NCRIPU Hjemmeside: https://www.fikt.uklo.edu.mk/
Kontaktpersonens mail: monikamarkovsk34@gmail.com

Del på sociale medier