Nyhedsbrev

Počnimo programirati

Međimurski Informatički Klub

Beskrivelse Online radionica u kojoj će učenici naučiti osnove programiranja i rješavanja problema pomoću programskog jezika C++. Usvojit će neke osnovne koncepte kao što su programski kod, kompajler, izvršna datoteka, osnovni tipovi podataka, ulaz i izlaz te grananje. Svi će se pojmovi i koncepti pokazati na konkretnim problemskim situacijama tako da djeca vide i primjenu. Radionica je namijenjena učenicima viših razreda osnovne škole te srednjoškolcima. Za sudjelovanje nije potrebno predznanje. Radionica će se odvijati interaktivno online preko Microsoft Teams alata.

Aldersgruppe 13 - 19

Sværhedsgrad

Type Online-event

Dato 22.10.2020    19:00 - 21:00

Maks. deltagere 30 Vil du deltage i? Kontakt vores lokale kontaktperson.

Deltagelse er gratis.
Meet and Code Award Code for the Planet

Kontakt Međimurski Informatički Klub Hjemmeside: http://mik.hr/
Kontaktpersonens mail: info@mik.hr

Del på sociale medier