Nyhedsbrev

PartyRobot

Amavet č.808 VTM

Beskrivelse Prezentácia robotiky a elektroniky a s nimi spojeného programovania určené vážnym záujemcom ako i
širokej verejnosti. Podujatie je organizované ako vzdelávacie a popularizačné formou výstavy, prezentácie a
panelových diskusií.
V rámci podujatia ponúkneme možnosť prezentácie školám v meste Partizánske a okolí, záujmovým klubom
a združeniam zaoberajúcimi sa robotikou a elektronikou a programovaním.
Účastníci dostanú priestor na propagáciu svojich aktivít, dosiahnutých výsledkov, ukážky svojich činností a
modelov.
V sprievodnom programe bude pozorovanie Slnka, animačné vystúpenie pre deti.
Organizátor podujatia ponúkne v rámci svojej expozície robotické modely, výstavu „Automaty verzus človek“
a videoprojekciu populárno-vedeckýchLokation

Aldersgruppe 8 - 20

Sværhedsgrad

Type Offline-event

Dato 13.10.2018    10:00 - 15:00

Adresse Dom kultúry, Nám. SNP
95801 Partizánske

Maks. deltagere 40 Vil du deltage i? Kontakt vores lokale kontaktperson.

Deltagelse er gratis.
Meet and Code Award award.equal-chances

Kontakt Amavet č.808 VTM Hjemmeside: www.hvezdaren.sk
Kontaktpersonens mail: mester@hvezdaren.sk

Del på sociale medier