Infoleht
Kandideeri kohe

Raamist välja

Erivajadustega Inimeste Toetusühing Tugiliisu

Kirjeldus Ürituse raames õpitakse kasutama erinevaid digilahendusi ja programme, mille abil luuakse vaimupuudega inimestele informatiivsed bukletid, mis tutvustavad neile nende õiguseid ja kuidas neid reaalseks muuta. Trükimaterjali loomiseks kasutatakse programmidest Painti ja Canvat.
Meie peamiseks sihtrühmaks on 18-24 vanuses vaimupuudega inimesed ja nende võrgustik.
Sihtrühma teeb eriliseks asjaolu, et nad kõik on väga andekad ja soovivad õppida juurde lisaoskuseid, kuidas kasutada erinevaid digivahendeid.
Eelmise aasta ürituse tagasisidena ja analüüsina selgus, kuidas nad õppisid ja olid huvitatud edaspidigi ennast arendama ja silmaringi laiendada.
Ürituse idee kasvas välja koostöös vaimupuudega inimestega ja nende vajadustest.
Meie üritusele registreerimine käib läbi googledrive, inimeste abistajateks on nende tegevusjuhendajad, et kõik saaksid infost üheselt aru.
Tegemist on zoom keskkonnas ning tegevuskeskuses toimuva üritusega.


Vanuserühm 18 - 24

Raskusaste

Liik Veebiüritus

Kuupäev 08.10.2021    15:00 - 18:00

Maksimaalne osalejate arv 30 Kas soovite osaleda? Sel juhul palume võtta ühendust meie kohaliku kontaktisikuga.

Osalemine on tasuta


Kontakt Erivajadustega Inimeste Toetusühing Tugiliisu Veebisaid: tugiliisu.ee
Kontaktisiku e-posti aadress: tugiliisu@vaimukad.ee

Jaga sotsiaalmeedias