Infoleht
Kandideeri kohe

Julge olla loov

Erivajadustega Inimeste Toetusühing Tugiliisu

Kirjeldus Ürituse käigus õpetatakse vaimupuudega inimesi kasutama programmi Scratch, millega luuakse lihtne mäng. Mängu loomiseks juhendatakse, kuidas programmi kasutada ning toetatakse nutitelefoni, tahvelarvutit või arvuti kasutamisel.
Meie peamiseks sihtrühmaks on 18-24 vanuses vaimupuudega inimesed ja nende võrgustik.
Sihtrühma teeb eriliseks asjaolu, et nad kõik on väga andekad ja soovivad õppida juurde lisaoskuseid, kuidas kasutada erinevaid digivahendeid.
Eelmise aasta ürituse tagasisidena ja analüüsina selgus, kuidas nad õppisid ja olid huvitatud edaspidigi ennast arendama ja silmaringi laiendada.
Eelmise aasta üritusest kasvas välja jätkusuutlik huviring ning nad ootasid huviga, millal saaks uuesti osaleda.
Ürituse idee kasvas välja koostöös vaimupuudega inimestega ja nende vajadustest.
Meie üritusele registreerimine käib läbi googledrive, inimeste abistajateks on nende tegevusjuhendajad, et kõik saaksid infost üheselt aru.
Tegemist on zoom keskkonnas ning tegevuskeskuses toimuva üritusega.


Vanuserühm 18 - 24

Raskusaste

Liik Veebiüritus

Kuupäev 22.10.2021    15:00 - 18:00

Maksimaalne osalejate arv 30 Kas soovite osaleda? Sel juhul palume võtta ühendust meie kohaliku kontaktisikuga.

Osalemine on tasuta


Kontakt Erivajadustega Inimeste Toetusühing Tugiliisu Veebisaid: tugiliisu.ee
Kontaktisiku e-posti aadress: tugiliisu@vaimukad.ee

Jaga sotsiaalmeedias