Newsletter

PartyRobot

Amavet č.808 VTM

Descripción Prezentácia robotiky a elektroniky a s nimi spojeného programovania určené vážnym záujemcom ako i
širokej verejnosti. Podujatie je organizované ako vzdelávacie a popularizačné formou výstavy, prezentácie a
panelových diskusií.
V rámci podujatia ponúkneme možnosť prezentácie školám v meste Partizánske a okolí, záujmovým klubom
a združeniam zaoberajúcimi sa robotikou a elektronikou a programovaním.
Účastníci dostanú priestor na propagáciu svojich aktivít, dosiahnutých výsledkov, ukážky svojich činností a
modelov.
V sprievodnom programe bude pozorovanie Slnka, animačné vystúpenie pre deti.
Organizátor podujatia ponúkne v rámci svojej expozície robotické modely, výstavu „Automaty verzus človek“
a videoprojekciu populárno-vedeckýchUbicación

Edad media del grupo 8 - 20

Dificultad

Tipo Evento offline

Fecha 13.10.2018    10:00 - 15:00

Dirección Dom kultúry, Nám. SNP
95801 Partizánske

Número máximo de participantes 40 ¿Quieres participar? Por favor, ponte en contacto con Techsoup Spain.

La participación en el evento es gratuita
Meet and Code Award award.equal-chances

Contacto Amavet č.808 VTM Website: www.hvezdaren.sk
Correo electrónico de la persona de contacto: mester@hvezdaren.sk

Compartir en las redes sociales