DZIEŃ HABOWANIA W SP 55

Stowarzyszenie Edukacja Praktyczna T.K.K.

Beschreibung:

Wydarzenie będzie polegać na organizacji dnia, w którym uczniowie klas 1-3 (6-10 lat) z SP 55 z Łodzi będą programować OzoBota. Wielu uczniów uczęszczających do tej szkoły pochodzi z terenów rewitalizowanych społecznie. Poprzez organizację tego dnia chcemy zwiększyć szanse edukacyjne tych dzieci i pomóc im w wyrwaniu się z pętli dziedziczenia biedy. OzoBot rozpoznaje odpowiednie sekwencje kolorowych linii i podąża ich śladem. Za pomocą flamastrów małe dzieci mogą w prosty sposób napisać swój pierwszy program oraz zainspirować się i zachęcić do pogłębiania wiedzy z zakresu programowania. Wydarzenie to będzie polegało na tym, że każdy z uczniów namaluje swoją drogę podróży ozorobota. Mogą to być bardzo artystyczne prace, łączące wyobraźnię z logiką.. Najciekawsza klasowa ścieżka zostanie nagrodzona wyjściem do Planetarium. Środki uzyskane z programu zostaną wykorzystane do kupna Ozobotów (3 szt.) oraz materiałów piśmienniczych potrzebnych do urządzenia Dnia Habowania. Ozoboty zostaną przekazane szkole, aby mogły służyć uczniom na zajęciach informatyki lub zajęciach pozaszkolnych. Dla chętnych uczestników zostaną zorganizowane cotygodniowe warsztaty.

Schwierigkeitsgrad

Eventtyp

Offline

Max. Teilnehmer

160

Wann

Von: 10.10.2017
bis 10.10.2017

09:00 - 12:00

Wo

Mackiewicza 9
91-349 Łódź (Łódź, Poland)
Polen

Kontakt

Stowarzyszenie Edukacja Praktyczna T.K.K. Web: www.facebook.com/edukacjapraktycznatkk
E-Mail: edukacjapraktyczna@gmail.com