Programujeme s hadmi - Pythónmi

SPy o.z.

Description Na tomto workshope sa naučíš, ako skrotiť Pythóna a s jeho pomocou naprogramovať zariadenie BBC micro:bit. Hravou formou sa zoznámiš s hardvérom, vypíšeš svoje meno, začneš detekovať pohyb micro:bitu alebo budeme bezdrôtovo komunikovať so spolužiakom.

Séria workshopov pre žiakov ZŠ Kukučínova je úvodným kurzom do dlhodobej výučby informatiky s využitím zariadenia BBC micro:bit. Škola je taktiež zapojená do projektu Učíme s Hardvérom, v rámci ktorej overuje a spolupodieľa sa na vytváraní metodík pre BBC micro:bit. Viac info o projekte nájdete na stránke www.ucimeshardverom.sk

Jednotlivé aktivity podujatia sú rozdelené na workshopy pre žiakov ZŠ Kukučínova a otvorenú hodinu pre žiakov iných škôl. Aktuálne podrobnosti ohľadom otvorenej hodiny nájdete na stránke www.ucimeshardverom.sk/skoleniaLieu

Tranche d'âge 14 - 15

Niveau

Type Événement en présentiel

Date 10.10.2018    07:30 - 08:30
11.10.2018    08:30 - 10:30
11.10.2018    13:30 - 14:30
12.10.2018    07:30 - 08:30

Adresse Kukučínova 480/6
962 12 Detva

Participants max. 40 Vous voulez participer ? Veuillez contacter notre responsable local.

La participation est gratuite
Les prix Meet and Code award.innovation

Contact SPy o.z. Site web: www.ucimeshardverom.sk/skolenia
Adresse e-mail du contact: marek.mansell@gmail.com

Partager sur les réseaux sociaux