Newsletter
Apply for Awards

Програмирањето може да биде забавно

NCRIPU

Περιγραφή Овој настан се планира да биде во вид на работилница за програмирање, со учениците од III одделение 3 одделение од ОУ „Св. Климент Охридски“ од Битола. Истите ќе се одржат во проесториите на Факултетот за информатички и комуникациски технологии. Работилницата ќе ја реализираат професори од ФИКТ. работилницата се состои од 4 целини и тоа:
- Што е програмирање и алгоритам
- Што е програма
- Како да се напише програма
- Каде се пишува програмата
За наведените целини има прилагодени вежби на возраста на учениците каде што учениците ќе имаат можност да програмираат геометриски тела, да креираат едноставни алгоритми со ситуации од секојдневниот живот и од наставните предмети кои ги учат и да ги разгледаат основните апликации за програмирање.Τοποθεσία

Ηλικιακή ομάδα 8 - 9

Δυσκολία

Τύπος Offline-Εκδήλωση

Ημερομηνία 09.10.2019    10:30 - 12:30

Διεύθυνση Факултет за информатички и комуникациски технологии, Бул. Партизанска бб (комплекс касарни)
7000 Битола

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων 27 Θέλετε να λάβετε μέρος; Επικοινωνήστε με τον τοπικό υπεύθυνο επικοινωνίας.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν.


Επικοινωνία NCRIPU Ιστοσελίδα: https://www.fikt.uklo.edu.mk/
e-mail υπεύθυνου επικοινωνίας: monikamarkovsk34@gmail.com

Κοινή χρήση στα Social Media