Newsletter
Κάντε αίτηση τώρα

Coding with java-script

SRRZ - RZ pri Gymnáziu P. Horova

Περιγραφή Hlavným cieľom projektu je pritiahnuť žiakov ku programovaniu a ukázať im možnosti programovania aj v iných programovacích jazykoch ako sa učia v škole, ako aj ukázať krásu programovania v jazyku JavaScript. Cieľom je ukázať možnosť online editora tohto jazyka.
Workshop je zameraný na programovanie príkazov na rozhodovanie, používanie premenných, cyklov, podmienok a pod.
V interaktívnom prostredí využívajúc jazyk JavaScript budeme programovať kreatívne umenie – kreslenie, animácie, interaktívne skice. Workshop je určený aj pre umelecky založených účastníkov, prednostne pre dievčatá našej školy vo veku 14 až 19 rokov.
Chceme ich naučiť voliť vhodné farby, zakódovať ich v RGB modely a tento používať vo svojich programoch.
Pre účely workshopu budú pripravené učebné materiály, bude sa konať ako online workshop, trvať 2 h. Urobíme nábor cez elektronickú žiacku knižku, facebookovú stránku školy a facebookovú skupinu študentov školy.


Ηλικιακή ομάδα 14 - 19

Δυσκολία

Τύπος Διαδυκτιακή Εκδήλωση

Ημερομηνία 14.10.2021    18:00 - 20:00
21.10.2021    18:00 - 20:00

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων 30 Θέλετε να λάβετε μέρος; Επικοινωνήστε με τον τοπικό υπεύθυνο επικοινωνίας.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν.


Επικοινωνία SRRZ - RZ pri Gymnáziu P. Horova Ιστοσελίδα: www.gphmi.sk
e-mail υπεύθυνου επικοινωνίας: spisakov@gphmi.sk

Κοινή χρήση στα Social Media