Newsletter

micro:bit move:mini

Centar tehničke kulture Rijeka

Opis Na radionici će se polaznici upoznati s pojmom mikrokontrolera te kroz praktične mini projekte naučiti kako programirati mikrokontroler u svrhu stvaranja malih elektroničkih aparata koji mogu imati razne praktične namjene.


Lokacija

Dobna skupina 10 - 15

Stepen težine

Vrsta Offline-Event

Datum 16.10.2019    16:30 - 19:00

Adresa Školjić 6
51000 Rijeka

Max. broj učesnika 20 Želite učestvovati? Molimo da kontaktirate našeg lokalnog operatera zaduženog za kontakte.

Učešće je besplatno
Meet and Code Award Bez učešća

Kontakt Centar tehničke kulture Rijeka Website: www.ctk-rijeka.hr
Email kontakt osobe: lraspolic@ctk-rijeka.hr

Podijeli na društvenim medijima