Newsletter
Apply for Awards

Програмирањето може да биде забавно

NCRIPU

Opis Овој настан се планира да биде во вид на работилница за програмирање, со учениците од III одделение 3 одделение од ОУ „Св. Климент Охридски“ од Битола. Истите ќе се одржат во проесториите на Факултетот за информатички и комуникациски технологии. Работилницата ќе ја реализираат професори од ФИКТ. работилницата се состои од 4 целини и тоа:
- Што е програмирање и алгоритам
- Што е програма
- Како да се напише програма
- Каде се пишува програмата
За наведените целини има прилагодени вежби на возраста на учениците каде што учениците ќе имаат можност да програмираат геометриски тела, да креираат едноставни алгоритми со ситуации од секојдневниот живот и од наставните предмети кои ги учат и да ги разгледаат основните апликации за програмирање.Lokacija

Dobna skupina 8 - 9

Stepen težine

Vrsta Offline-Event

Datum 09.10.2019    10:30 - 12:30

Adresa Факултет за информатички и комуникациски технологии, Бул. Партизанска бб (комплекс касарни)
7000 Битола

Max. broj učesnika 27 Želite učestvovati? Molimo da kontaktirate našeg lokalnog operatera zaduženog za kontakte.

Učešće je besplatno


Kontakt NCRIPU Website: https://www.fikt.uklo.edu.mk/
Email kontakt osobe: monikamarkovsk34@gmail.com

Podijeli na društvenim medijima