Newsletter

PartyRobot

Amavet č.808 VTM

Opis Prezentácia robotiky a elektroniky a s nimi spojeného programovania určené vážnym záujemcom ako i
širokej verejnosti. Podujatie je organizované ako vzdelávacie a popularizačné formou výstavy, prezentácie a
panelových diskusií.
V rámci podujatia ponúkneme možnosť prezentácie školám v meste Partizánske a okolí, záujmovým klubom
a združeniam zaoberajúcimi sa robotikou a elektronikou a programovaním.
Účastníci dostanú priestor na propagáciu svojich aktivít, dosiahnutých výsledkov, ukážky svojich činností a
modelov.
V sprievodnom programe bude pozorovanie Slnka, animačné vystúpenie pre deti.
Organizátor podujatia ponúkne v rámci svojej expozície robotické modely, výstavu „Automaty verzus človek“
a videoprojekciu populárno-vedeckýchLokacija

Dobna skupina 8 - 20

Stepen težine

Vrsta Offline-Event

Datum 13.10.2018    10:00 - 15:00

Adresa Dom kultúry, Nám. SNP
95801 Partizánske

Max. broj učesnika 40 Želite učestvovati? Molimo da kontaktirate našeg lokalnog operatera zaduženog za kontakte.

Učešće je besplatno
Meet and Code Award award.equal-chances

Kontakt Amavet č.808 VTM Website: www.hvezdaren.sk
Email kontakt osobe: mester@hvezdaren.sk

Podijeli na društvenim medijima