„Математика со компјутер“

NCRIPU

Leírás Овој настан ќе биде организиран во вид на натпревар за учениците од III одделение од ОУ „Св. Климент Охридски“ од Битола. Натпреварот ќе биде во просториите на Факултетот за информатички и комуникациски техниологии. Истиот ќе го водат професорите, а учениците ќе бидат поделени во групи под менторство на студенти. Комисија ќе бидат 3 студенти и наставничките. Учениците ќе имаат за задача на направат програма која ќе опфаќа едноставни математички операции.
Победник ќе биде една од групите и ќе добие симболична награда.
Целта на натпреварот е учениците да изведуваат едноставни математички операции со компјутер, користејчи го програмирањето.Helyszín

Korcsoport 8 - 9

Nehézség

Típus Offline rendezvény

Időpont 16.10.2019    10:00 - 13:00

Cím О.У „Св. Климент Охридски, ул. Димче Лахчански бб
7000 Битола

Maximális résztvevőszám 30 Szeretne Ön is részt venni? Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a szervezővel.

A részvétel ingyenes
Meet and Code Díj Diversity

Kapcsolat NCRIPU Weboldal: http://ousvklimentohridskibt.weebly.com/
Kapcsolattartó e-mail címe: monikamarkovsk34@gmail.com

Megosztás