SCRATCH FUTBAL CUP 2018

Združenie rodičov pri 2. ZŠ v Leviciach

Descrizione Deti vo veku 8 - 12 rokov sa zúčastnia programovacej noci zameranej na programovanie v prostredí scratch, ktorú pripravilo RZ pri II. ZŠ v Leviciach pre širokú verejnosť. Téma programovania je futbal, keďže sme športová škola zameraná na futbal, spolupracujúca aj s FK Slovan Levice. Deti budú tvoriť jednoduché programy - napr. futbalový zápas, kopanie 11 na bránu, rôzne herné situácie ako prihrávanie lôpt počas zápasu. Účastníci sa naučia tvorbu základných algoritmov, cyklus, podmienku a premennú. Postupne budú vytvárať zložitejšie projekty. Najlepšie projekty vyhodnotí odborná porota tvorená z účiteľov INF predmetov na II. Základnej škole v Leviciach a zverejní ich na webovej stránke školy. Podujatie bude dokumentované fotografiami, krátkym videom publikovaným na webovom sídle školy, sociálnych sieťach, školskom časopise a rádiu. Informácie o podujatí budeme šíriť aj v miestnych médiach - lokálne noviny a lokálna televízia. Na podujatí bude účastníkom ponúknuté malé občerstvenie (pitný režim). Po realizácii spracujeme propagačné materiály o realizovanom projekte, ktoré budú distribuované napr. počas dňa otvorených dverí a pod.


Location

Fascia d'età 8 - 12

Difficoltà

Tipologia Evento Offline

Data 09.10.2018    17:00 - 21:00

Indirizzo Ul. sv. Michala 42
93401 Levice

Max. Participanti 30 Vuoi partecipare? Contatta il nostro riferimento locale.

La partecipazione è gratuita.
Meet and Code Award award.soccer-and-coding

Contatti Združenie rodičov pri 2. ZŠ v Leviciach Website: https://2zs.edupage.org/
Mail persona di riferimento: skola@zssvmichalalv.edu.sk

Condividi sui Social Media