Newsletter
Apply for Awards

Naprogramuj si vlastnú VEC

OZ PRÍRODA

Descrizione Mladá generácia prichádza do styku s technológiami od útleho veku, čo v nich vyvoláva dojem, že tieto technológie tu vždy boli. Aby však pochopili ako fungujú, pripravujeme podujatie určené najmä pre študentov informaticky zameraného vysokoškolského štúdia, ktorých zaujíma problematika Internetu vecí a programovania. Hlavnú zložku vzdelávania často tvoria hlavne teoretické poznatky, ktoré vyžadujú vysokú mieru abstrakcie a predstavivosti študentov. Našim cieľom je, vďaka tomuto podujatiu, dať študentom možnosť nielen dozvedieť sa viac o tejto problematike, ale zároveň aj tieto nové poznatky využiť pri zostavovaní a programovaní vlastného zariadenia s platformou Arduino. V spolupráci s Katedrou informatiky FPV UMB uskutočníme sériu workshopov pre študentov s ambíciou motivovať ich nielen k zmysluplnému programovaniu s hmatateľnými výsledkami, ale aj k lepšiemu pochopeniu hardvérovej podstaty použitých technológií. Workshopy budú realizované formou inovatívnej vyučovacej metódy eduScrum, ktorá reflektuje požiadavky praxe IT firiem a prispieva k rozvoju soft-skills. Na záver študenti vytvoria, naprogramujú a odprezentujú vlastný kreatívny projekt, pričom použijú základnú sadu Arduino.


Location

Fascia d'età 18 - 24

Difficoltà

Tipologia Evento Offline

Data 17.10.2018    08:30 - 10:00
17.10.2018    16:00 - 17:30

Indirizzo Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica

Max. Participanti 40 Vuoi partecipare? Contatta il nostro riferimento locale.

La partecipazione è gratuita.


Contatti OZ PRÍRODA Website: http://www.fpv.umb.sk/katedry/katedra-informatiky/
Mail persona di riferimento: miroslav.melichercik@umb.sk

Condividi sui Social Media