Newsletter

Počnimo programirati

Međimurski Informatički Klub

Descrizione Online radionica u kojoj će učenici naučiti osnove programiranja i rješavanja problema pomoću programskog jezika C++. Usvojit će neke osnovne koncepte kao što su programski kod, kompajler, izvršna datoteka, osnovni tipovi podataka, ulaz i izlaz te grananje. Svi će se pojmovi i koncepti pokazati na konkretnim problemskim situacijama tako da djeca vide i primjenu. Radionica je namijenjena učenicima viših razreda osnovne škole te srednjoškolcima. Za sudjelovanje nije potrebno predznanje. Radionica će se odvijati interaktivno online preko Microsoft Teams alata.

Fascia d'età 13 - 19

Difficoltà

Tipologia Evento Online

Data 22.10.2020    19:00 - 21:00

Max. Participanti 30 Vuoi partecipare? Contatta il nostro riferimento locale.

La partecipazione è gratuita.
Meet and Code Award Code for the Planet

Contatti Međimurski Informatički Klub Website: http://mik.hr/
Mail persona di riferimento: info@mik.hr

Condividi sui Social Media