Почтовая рассылка
Apply for Awards

Програмирањето може да биде забавно

NCRIPU

Описание Овој настан се планира да биде во вид на работилница за програмирање, со учениците од III одделение 3 одделение од ОУ „Св. Климент Охридски“ од Битола. Истите ќе се одржат во проесториите на Факултетот за информатички и комуникациски технологии. Работилницата ќе ја реализираат професори од ФИКТ. работилницата се состои од 4 целини и тоа:
- Што е програмирање и алгоритам
- Што е програма
- Како да се напише програма
- Каде се пишува програмата
За наведените целини има прилагодени вежби на возраста на учениците каде што учениците ќе имаат можност да програмираат геометриски тела, да креираат едноставни алгоритми со ситуации од секојдневниот живот и од наставните предмети кои ги учат и да ги разгледаат основните апликации за програмирање.Местонахождение

Возрастная группа 8 - 9

Уровень сложности

Тип Офлайн мероприятие

Число 09.10.2019    10:30 - 12:30

Адрес Факултет за информатички и комуникациски технологии, Бул. Партизанска бб (комплекс касарни)
7000 Битола

Максимальное количество участников 27 Вы хотите учувствовать? Пожалуйста, свяжитесь с региональным представителем.

Участие бесплатно


Связаться NCRIPU Веб-сайт: https://www.fikt.uklo.edu.mk/
Электронная почта контактного лица: monikamarkovsk34@gmail.com

Поделиться в социальных сетях