Почтовая рассылка

PartyRobot

Amavet č.808 VTM

Описание Prezentácia robotiky a elektroniky a s nimi spojeného programovania určené vážnym záujemcom ako i
širokej verejnosti. Podujatie je organizované ako vzdelávacie a popularizačné formou výstavy, prezentácie a
panelových diskusií.
V rámci podujatia ponúkneme možnosť prezentácie školám v meste Partizánske a okolí, záujmovým klubom
a združeniam zaoberajúcimi sa robotikou a elektronikou a programovaním.
Účastníci dostanú priestor na propagáciu svojich aktivít, dosiahnutých výsledkov, ukážky svojich činností a
modelov.
V sprievodnom programe bude pozorovanie Slnka, animačné vystúpenie pre deti.
Organizátor podujatia ponúkne v rámci svojej expozície robotické modely, výstavu „Automaty verzus človek“
a videoprojekciu populárno-vedeckýchМестонахождение

Возрастная группа 8 - 20

Уровень сложности

Тип Офлайн мероприятие

Число 13.10.2018    10:00 - 15:00

Адрес Dom kultúry, Nám. SNP
95801 Partizánske

Максимальное количество участников 40 Вы хотите учувствовать? Пожалуйста, свяжитесь с региональным представителем.

Участие бесплатно
Премия Meet and Code award.equal-chances

Связаться Amavet č.808 VTM Веб-сайт: www.hvezdaren.sk
Электронная почта контактного лица: mester@hvezdaren.sk

Поделиться в социальных сетях