Newsletter

Makers United

De Creatieve STEM

Description Dit is de gelegenheid voor jonge makers om ideeën te wisselen rond hun interesse in digitale DIY, elkaar te leren kennen en een netwerk van jonge Europese makers te creëren.
Een consortium van 2 organisaties: Digijeunes, De Creatieve STEM respectievelijk gevestigd in Frankrijk, België, leidt het initiatief.
We zetten 2 workshops; bij elke sessie komen alle deelnemers uit de 2 landen samen via een videogesprek vanaf hun eigen computer thuis.
Het doel van elke sessie is om te onderzoeken hoe maaktechnologieën en digitale technologieën kunnen helpen bij het aanpakken van problemen die voortvloeien uit milieu- en duurzaamheid, gezondheids- en sociale hervormingen, waar mensen uit heel Europa mee worstelen.
Jonge deelnemers laten enkele van de projecten zien waaraan ze voorafgaand hadden gewerkt. Ze zullen hun eigen stem omtrent de problematieken kunnen laten horen, alsook de gedachte achter hun projecten en succesverhalen uiten. We willen jongeren motiveren om hun betrokkenheid bij de lokale makersgemeenschappen in Toulouse en Gent voort te zetten, en zich open te stellen voor de internationale makers community. Samenwerking om nationale grenzen en waardensystemen te overstijgen.


Tranche d'âge 10 - 18

Niveau

Type Événement en ligne

Date 10.10.2020    14:30 - 18:30
25.09.2020    14:30 - 18:30

Participants max. 12 Vous voulez participer ? Veuillez contacter notre responsable local.

La participation est gratuite


Contact De Creatieve STEM Site web: decreatievestem.be
Adresse e-mail du contact: cristina@decreatievestem.be

Partager sur les réseaux sociaux