Newsletter

PartyRobot

Amavet č.808 VTM

Description Prezentácia robotiky a elektroniky a s nimi spojeného programovania určené vážnym záujemcom ako i
širokej verejnosti. Podujatie je organizované ako vzdelávacie a popularizačné formou výstavy, prezentácie a
panelových diskusií.
V rámci podujatia ponúkneme možnosť prezentácie školám v meste Partizánske a okolí, záujmovým klubom
a združeniam zaoberajúcimi sa robotikou a elektronikou a programovaním.
Účastníci dostanú priestor na propagáciu svojich aktivít, dosiahnutých výsledkov, ukážky svojich činností a
modelov.
V sprievodnom programe bude pozorovanie Slnka, animačné vystúpenie pre deti.
Organizátor podujatia ponúkne v rámci svojej expozície robotické modely, výstavu „Automaty verzus človek“
a videoprojekciu populárno-vedeckýchLieu

Tranche d'âge 8 - 20

Niveau

Type Événement en présentiel

Date 13.10.2018    10:00 - 15:00

Adresse Dom kultúry, Nám. SNP
95801 Partizánske

Participants max. 40 Vous voulez participer ? Veuillez contacter notre responsable local.

La participation est gratuite
Les prix Meet and Code award.equal-chances

Contact Amavet č.808 VTM Site web: www.hvezdaren.sk
Adresse e-mail du contact: mester@hvezdaren.sk

Partager sur les réseaux sociaux