Apkārtraksts

Jednostavno do prvog koda

Centar za edukaciju i transparentnost

Apraksts “Centar za edukaciju i transparentnost" će organizovati virtuelnu Zoom radionicu za mlade Pančevke i Pančevce, tokom koje će se grupi učesnika omogućiti da nastave svoje učenje o programskom jeziku Scratch, da ponesu lepe utiske i entuzijazam za dalje učenje o programiranju i digitalnim tehnologijama.

Plan rada je takav da se mladi polaznici i polaznice u prvih 60 minuta obnove svoje znanje o Skreču, upoznaju IF petlje, kloniranje, funkcije i kontrolu toka program („razglas blok“). Drugih 60 minuta je posvećeno praktičnom radu, odnosno izradi koda po zamisli polaznika upotrebom svih osnovnih elemenata (varijable, ponavljanje, IF petlje i funkcije).

Scratch funkcioniše po principu slagalice. Jednostavan je za korišćenje jer se kodiranje vrši prevlačenjem i slaganjem blokova u radnom prostoru. Baš iz tog razloga nije potrebno prethodno znanje iz programiranja, pa je zato i namenjen najmlađim programerima.

Cilj radionice je da se svi učesnici upoznaju sa zanimljivim programskim jezikom na web-u na interaktivan i kreativan način, te da se ohrabre da se dalje interesuju i uče o programiranju.


Vecuma grupa 9 - 14

Grūtības pakāpe

Tips Tiešsaistes pasākums

Datums 26.09.2020    12:00 - 14:00

Max. dalībnieki 20 Pasākums pilnībā rezervēts.
Meet and Code Balva Dalības nav

Kontakti Centar za edukaciju i transparentnost Tīmekļa vietne: https://www.facebook.com/CETRAORG/
Kontaktpersonas e-pasts: cetra.org@gmail.com

Dalīties sociālajos medijos