Apkārtraksts

Počnimo programirati

Međimurski Informatički Klub

Apraksts Online radionica u kojoj će učenici naučiti osnove programiranja i rješavanja problema pomoću programskog jezika C++. Usvojit će neke osnovne koncepte kao što su programski kod, kompajler, izvršna datoteka, osnovni tipovi podataka, ulaz i izlaz te grananje. Svi će se pojmovi i koncepti pokazati na konkretnim problemskim situacijama tako da djeca vide i primjenu. Radionica je namijenjena učenicima viših razreda osnovne škole te srednjoškolcima. Za sudjelovanje nije potrebno predznanje. Radionica će se odvijati interaktivno online preko Microsoft Teams alata.

Vecuma grupa 13 - 19

Grūtības pakāpe

Tips Tiešsaistes pasākums

Datums 22.10.2020    19:00 - 21:00

Max. dalībnieki 30 Vai vēlaties piedalīties? Lūdzu, sazinieties ar mūsu vietējo kontaktpersonu.

Dalība ir bez maksas.
Meet and Code Balva Kodē Planētai

Kontakti Međimurski Informatički Klub Tīmekļa vietne: http://mik.hr/
Kontaktpersonas e-pasts: info@mik.hr

Dalīties sociālajos medijos