Билтен

FEMRAT PROGRAMOJNË-GIRLS CAN DO IT

Eko-Natyra

Опис Në kuadër të projektit ndërkombëtar MEET AND CODE 2019 NGO Eko-Natyra Tetovë do të organizojë puntori me nxënësit e SH.F.K.”Kirili dhe Metodi” Tetovë.
Workshopet (Puntoritë) do të mbahen në kabinetin e informatikës dhe në natyrë me grupe të nxënësve (max 25 nxënës)dhe fokusi do të jetë tek nxënësit e talentuar të kl.VIII dhe IX. Workshopet (Puntoritë) do ti udhëheqin mentorët-Programerët e BRIDGE Technology Nusret Haliti dhe Puhiza Iseni.
Ideja e puntorisë është që gjatë orëve të trajnimit teorik së bashku me nxënësit të bëjnë programe duke përdorur mikrobitët. Dhe demonstrimi i mundësive të programimit me skica.
Pas kësaj vetë nxënësit me interakcion praktik do të implementojnë atë që paraprakisht është programuar dhe koduar.
Për të gjithë nxënësit pjesmarës do të ndahen Çartifikata nga Meet and Code kurse për nxënësit më të dalluar do të ndahen dhurata modeste.Aktivitetet e nxënësve (produktet) do të postohen në faqen zyrtare të Eko-Natyrës si dhe në faqen zyrtare të MEET AND CODE 2019 .Location

Возрасна група 13 - 15

Тешкотија

Вид Офлајн настан

Date 08.10.2019    12:00 - 15:00

Адреса Sh. Kiril dhe Metodij, V.S.Bato p.n
1220 Tetove

Максимален број учесници 25 Вие сакате да учествувате? Ве молиме да го контактирате нашето лице за контакт.

Учеството е бесплатно.
Награда на Meet and Code Girls do IT! (Девојки во ИТ!)

Контакт Eko-Natyra Веб-страница: ekonatyra.org
Имејл на лицето за контакт: ekonatyra1@yahoo.com

Споделување на социјални медиуми