Билтен

WE CAN DO IT BY OUR SELF-MUND TA BËJMË VET

Eko-Natyra

Опис Në kuadër të projektit ndërkombëtar MEET AND CODE 2019 NGO Eko-Natyra Tetovë do të organizojë puntori me nxënësit e SH.F.K.”ISTIKBALLI” Tetovë.
Workshopet (Puntoritë) do të mbahen në kabinetin e informatikës dhe në natyrë me grupe të nxënësve (max 25 nxënës)dhe fokusi do të jetë tek nxënësit e talentuar të kl.VIII dhe IX. Workshopet (Puntoritë) do ti udhëheqin mentorët-Programerët e BRIDGE Technology Nusret Haliti dhe Puhiza Iseni.
Ideja e puntorisë është që gjatë orëve të trajnimit teorik së bashku me nxënësit të bëjnë programimin e Printerëve 3D të cilët kanë aftësi që nga materiali i recikluar plastik të krijohen trupa dhe modele që përdoren në jetën e përditshme (shkolla,mjekësi,astronomi,industri etj),proces i cili e lehtëson jetën e njeriut njëkohësisht reduktohen(reciklohen) përdorimi i plastikës,pra mbrohet ambienti jetësor.
. Pas kësaj vetë nxënësit me interakcion praktik do të implementojnë dhe demonstrojnë atë që paraprakisht është programuar dhe koduar.
Për të gjithë nxënësit pjesmarës do të ndahen Çartifikata nga Meet and Code kurse për nxënësit më të dalluar do të ndahen dhurata modeste.Aktivitetet e nxënësve (produktet) do të postohen në faqen zyrtare të Eko-NatyLocation

Возрасна група 13 - 15

Тешкотија

Вид Офлајн настан

Date 18.10.2019    12:00 - 15:00

Адреса Sh.F. Istigball
1220 Tetove

Максимален број учесници 25 Вие сакате да учествувате? Ве молиме да го контактирате нашето лице за контакт.

Учеството е бесплатно.
Награда на Meet and Code Code for the Planet (Кодирај за планетата)

Контакт Eko-Natyra Веб-страница: ekonatyra.org
Имејл на лицето за контакт: ekonatyra1@yahoo.com

Споделување на социјални медиуми